Behandlingsskolerne udpeget som specialrådgiver i statsligt behandlernetværk

PRESSEMEDDELELSE

Vanløse, d. 30. juni, 2020

Udbyder af dag- og specialbehandlingstilbud i København, ( Amager og Vanløse), Egedal, Lyngby-Taarbæk og Billund, kan fremover nu også rådgive skoler over hele landet, der hjælper børn og udsatte unge over hele landet.

Behandlingsskolerne er udpeget til at være leverandør til Den nationale videns- og specialrådgivnings-organisation (VISO) under Socialstyrelsen. Aftalerne betyder, at Behandlingsskolerne – som del af et statsligt netværk af højt specialiserede fagfolk – de næste fem år kan tilbyde specialpædagogisk rådgivning og psykiatrisk udredning for kommuner og fagpersoner over hele landet.

Opgaver på tre specialområder

Socialstyrelsen har udpeget Behandlingsskolerne til at kunne bistå med rådgivning og udredning inden for de tre områder:

  • Autisme,
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Svære og komplekse psykiske vanskeligheder

Aftalerne er tildelt Behandlingsskolerne, der i dag driver dag- og specialbehandlingstilbud i København, Egedal, Lyngby-Taarbæk og Billund, efter en samlet vurdering af pris, kvalitet, kompetencer og erfaring. Vurderingen viste blandt andet, at Behandlingsskolerne inden for behandlingsområdet ”svære og komplekse psykiske vanskeligheder”, leverede det samlet set bedst bud af samtlige leverandører, der bød på opgaverne.

”Vi er særligt glade for at være udvalgt på områderne for autisme, opmærksomhedsforstyrrelse og ikke mindst området for svære og komplekse psykiske vanskeligheder, da det giver os mulighed for at bidrage til at forbedre vilkårene for nogle af landets mest udsatte børn og unge i de mest komplicerede sager,” siger leder af Behandlingsskolerne, Mads-Frederik Damgaard.

Stærkt specialiseret netværk

Ved at blive udpeget som leverandør til VISO-samarbejdet kan Behandlingsskolerne ikke alene udrede og rådgive elever inden for de tre udvalgt specialområder på Behandlingsskolernes egne 14 specialiserede behandlingstilbud, men også udrede og rådgive fagpersoner og kommuner over hele landet. VISO modtog i alt 134 tilbud fordelt på otte udbud med tilhørende delaftaler, hvoraf Behandlingsskolerne bød på de tre områder, som skolen har specialiseret sig indenfor. De nye kontrakter træder i kraft den 1. august 2020 og løber til udgangen af juli 2025.

”Vi ser aftalerne som en anerkendelse af, at vi på Behandlingsskolerne leverer en fagligt velfunderet og professionel rådgivning, men vi glæder os først og fremmest over, at vi nu i endnu højere grad kan bidrage til at opfylde vores mission om at give børn og unge – over hele landet – et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv,” siger Mads-Frederik Damgaard.

Læs mere om VISO her.

Yderligere oplysninger:

Mads-Frederik Damgaard, leder Behandlingsskolerne          Mobil: 22 80 38 70