Behandlingsskolerne og Lærernes Centralorganisation har indgået fælles overenskomst

Pressemeddelse

Den 20. december 2019 kl. 01.40 blev der skrevet historie. Behandlingsskolerne, Danmarks største private udbyder til kommunerne af specialtilbud til børn og unge med særlige behov, skrev overenskomst med Lærernes Centralorganisation.

 

Behandlingsskolerne har sammen med øvrige private tilbud i København og Dansk Erhverv haft forhandlinger siden marts 2019 med Lærernes centralorganisation. Disse forhandlinger har vist sig ikke at have den nødvendige effekt til, at partnerne på nuværende tidspunkt er lykkedes med at indgå en fælles overenskomst.

 

Men indgåelse af overenskomst og den gensidige respekt mellem arbejdsmarkedets parter ligger Behandlingsskolerne meget på sinde. På baggrund af et manglende resultat efter et 9 måneders langt og intenst forhandlingsforløb mellem Dansk Erhverv, Lærernes Centralorganisation og seks private virksomheder inden for dagbehandlingsskolerne, tog Behandlingsskolerne derfor konsekvensen og indgik en selvstændig overenskomst med Lærernes Centralorganisation.

Direktør Kenneth Gøtterup, der har repræsenteret Behandlingsskolerne i forhandlingerne, forklarer:

 

– ”For Behandlingsskolerne ligger det os meget på sinde at prioritere undervisning til børn og unge med særlige behov. Vi mener, at lærerprofessionen er bedst til at varetage undervisning, og pædagogisk personale er tilsvarende bedst til at varetage den pædagogiske indsats. Derfor har det ikke været vanskeligt for Behandlingsskolerne at indgå en overenskomst med Danmarks lærerforening, der respekterer de forskellige fagprofessioner. Alt sammen til gavn for de børn og unge der har brug for en særlig gennemgribende og tilpasset behandlings- og undervisningsmæssig indsats.”, siger Kenneth Gøtterup.

 

Et ansvar som stor privat udbyder til det offentlige

Direktør Kenneth Gøtterup mener, at Behandlingsskolerne som stor privat virksomhed på det sociale område, der løser væsentlige opgaver for kommunerne, har en særlig forpligtigelse til at have en konstruktiv dialog med de faglige organisationer:

 

-”Vi anerkender og respekterer den danske arbejdsmarkedsmodel og er derfor meget glade for, at vi nu har fået landet en overenskomst på dette vigtige område. At vi både kan tilbyde kommunerne en høj specialiseret faglig indsats til gavn for børnene og samtidig sikre politikerne i kommunerne, at vi nu også har organiseret vores ordnede arbejdsforhold med overenskomst med Danmarks lærerforening, er for os helt naturligt. Vi er kede af, at det ikke er lykkedes at få landet en samlet aftale for alle leverandører til det offentlige, men da vi kunne se, det ikke lykkedes, ønsker vi som privat virksomhed at gå forrest og vise vejen for øvrige private virksomheder på det sociale område, at der kan indgås gensidige konstruktive aftaler”, siger Kenneth Gøtterup.

 

Stifter og administrerende direktør på Behandlingsskolerne, Mads-Frederik Damgaard, stemmer i. Han mener, at det har været naturligt at gå forrest og tage et ansvar og på den måde bevare den høje kvalitet og faglighed i skoletilbuddet til udsatte børn og unge.

 

-”Vi skal fortsat sikre skoletilbud, hvor undervisning og læring, kombineret med den rette behandlingsindsats, er i centrum. Kun på den måde får alle børn og unge udnyttet deres potentiale optimalt og kommer bedst muligt igennem deres skoletid. Det er for os helt klart, at undervisning og behandling går hånd i hånd, og har derfor også hilst det velkommen, at Danmarks Lærerforening har ønsket en overenskomst for lærerne, ligesom vi allerede har overenskomst for pædagogerne. Det har ikke været vanskeligt at nå i mål med en konstruktiv aftale, da der har været en venskabelig, og især ærlig dialog fra begge sider af bordet. Jeg glæder mig oprigtigt, til et tæt, stærkt og udviklende parløb fremover”, afslutter Mads-Frederik Damgaard.

 

For mere information, kontakt venligst:

Direktør Kenneth Gøtterup. Tlf. 26285510 eller kennethg@behandlingsskolerne.dk

 

Fakta om Behandlingsskolerne 

  • Behandlingsskolerne er Danmarks største special- og dagbehandlingsskole med 16 forskellige tilbud til børn og unge med komplekse psykiske udfordringer. Tilbuddene inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og undervisning i dansk som andetsprog.
  • Behandlingsskolerne har 10 dagbehandlingsskoler fordelt i Københavns, Sjælland og Jylland, en STU samt en afdeling til elever med skolevægring og en afdeling, der tilbyder støtte i folkeskolen.
  • Med mere end 45 fuldtidsansatte psykologer, 2 psykiatere og 8 syge- og sundhedsplejersker har Behandlingsskolernes skoler et særligt fokus på daglig psykologfaglig, psykiatrisk og somatisk behandling.
  • Behandlingsskolerne har over de sidste 15 år vist, at deres elever klarer sig bedre end tilsvarende elever, når man ser på personlig udvikling, eksamensresultater, og hvordan det går dem senere i voksenlivet (se: VIVE-rapport).

 

Læs mere om Behandlingsskolerne: www.behandlingsskolerne.dk