Behandlingsskolerne indgår overenskomst

Som et skridt på vejen mod at få endnu mere attraktive medarbejderforhold har Behandlingsskolerne indgået en overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund (SL). Selvom organisationen længe har haft gode ansættelsesforhold og klare retningslinjer, giver overenskomsten mere formel klarhed og tryghed. Der er et fælles udgangspunkt for alle medarbejdere – en aftale, der repræsenterer både psykologer, sundhedspersonale, pædagoger og lærere på skolerne.

-”Vi har et ambitiøst ønske om at blive Danmarks bedste skolearbejdsplads. Det har derfor været helt naturligt at lytte til medarbejdernes ønske om mere officielt at få ”ordnede forhold””, siger Administrerende Direktør Christopher Moyell Juul.

 

Mere sammenlignelige forhold
Overenskomsten vil byde på nogle konkrete ændringer i medarbejderforholdene, der omhandler løn, barsel, pension, ferie og efteruddannelse. Eksempelvis vil medarbejdernes samlede pension stige over en årrække.

– ”Ønsket om, at en større andel af lønsummen skal gå til pension, har været stort for vores medarbejdere. Det har vi nu valgt at lytte til. Et af argumenterne har bl.a. været, at det så vil være lettere at sammenligne løn og pension med kommunale skoler og tilbud. Og det vil man altså fremover kunne. Det vil bestemt gøre os mere attraktive i bl.a. rekrutteringsprocessen”, siger Administrerende Direktør Christopher Moyell Juul.

 

Kerneopgaven er den samme
Selvom medarbejdernes ansættelsesforhold ændres på visse parametre, vil omverdenen ikke som sådan kunne mærke ændringerne. Christopher Moyell Juul uddyber:

– ”Kerneopgaven er uændret. Vi vil forsat gøre en positiv forskel for børn og unge med psykiske udfordringer, så de får de gode forudsætninger for et godt voksenliv. Forhåbentlig betyder indgåelsen af overenskomsten, at vi også i fremtiden på et endnu mere presset arbejdsmarked kan rekruttere de bedste medarbejdere til at løfte den opgave.”

 

Fakta

  • Behandlingsskolerne er meldt ind i Dansk Erhverv, som på medlemmers vegne forhandler overenskomster med andre store organisationer.
  • Gennem Dansk Erhverv har Behandlingsskolerne indgået en overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund (SL), som er gældende for alle fastansatte på Behandlingsskolerne.
  • Overenskomsten er en aftale, der bl.a. vil have indflydelse på løn-, pension- og ansættelsesforhold.
  • Overenskomsten giver stadig mulighed for, at medarbejderne kan være medlem af deres professionsspecifikke fagforeninger, som fx HK, Dansk Lærerforening eller Psykologforeningen.
  • Aftalen er endnu et skridt på vejen til at få så gode forhold som muligt for de ansatte – og således et skridt på vejen mod at blive Danmarks bedste skolearbejdsplads.