Behandlingsskolerne går forrest med eldreven skolebus

På Behandlingsskolerne vil vi bidrage til et bedre klima og miljø og vi har i et samarbejde med vores elever udarbejdet en miljørapport, der beskriver en række konkrete mål og initiativer.

Miljø og bæredygtighed er vigtige værdier både i den daglige drift af Behandlingsskolerne, men også når der træffes mere langtrækkende beslutninger.

Bæredygtighed indgår som et bærende hensyn, når vi drøfter nye løsninger inden for affaldssortering, genbrug, energi- og vandforbrug, rengøring og ikke mindst i vores bestræbelser på at reducere CO2-udslippet fra vores bilpark på over 60 biler.

Det arbejde sætter vi skub på ved indkøbet af vores seneste skolebus, en fuldt elektrisk Citroen E-Space Verso, der skal fungere som skolebus på Fyrtårnet. Suveræn kørekomfort, eksklusivt interiør, højt udstyrsni veau og ikke mindst 100 % elektrisk, er nogle af de oplevelser Fyrtårnets elever får når de sætter sig in di den nye skolebus.

Den nye elbus skal fungere som et pilotprojekt, der gerne skulle vise, at en hektisk hverdag på en dagbehandlingsskole sagtens kan klares med en elbil.