Autisme, angst og skolevægring – et udviklingsprojekt på Behandlingsskolerne

På Behandlingsskolerne modtager vi mange børn og unge, der i længere tid har været for belastede til at gå i skole.


Nogle børn har ikke været i skole i nogle måneder, andre har været uden et reelt skoletilbud i flere år. De har udviklet det, man kalder skolevægring. En intens modvilje mod at gå i skole. En modvilje som kan bunde i negative skoleerfaringer,  for store sociale udfordringer og  almindelige krav i hverdagen som at gå i bad og komme ud af døren  om morgenen. De mange belastninger kan føre til udvikling af  stress og forventningsangst som led i undgåelsesadfærd. Ofte har de også fysisk ubehagelige symptomer, så som hovedpine, kvalme og mavepine, der viser sig bare ved tanken om at skulle i skole. De savner egentlig ofte både skole og kammerater, men gribes af undgåelsesadfærd og modsætter sig på det kraftigste at skulle af sted.  En stor del af disse børn har autisme.  Omkring 40% af alle børn med autisme har også problemer med angst[1]. Børn med autisme er mere sårbare over for at udvikle angst og skolevægring. Det er desværre en stigende tendens, at flere og flere børn med autisme ikke magter at gå i skole[2].  De har følt sig så belastede, at de ikke kan være med mere. Det virker nemmere bare at blive hjemme. Jo flere negative erfaringer og jo længere tid, der går, jo sværere kan det være at hjælpe dem i gang igen.

Det er vores opgave som professionelt dagbehandlingstilbud at hjælpe nogle af disse børn tilbage i skolen og få lysten til at lære og deltage tilbage.  Det er en svær opgave at vende udviklingen i en positiv retning. Børnene kan have stor modstand mod at skulle vove at komme i gang igen. Men det lykkedes heldigvis for de fleste.

Nu har vi sat os for at få beskrevet og udviklet den professionelle praksis. Der mangler viden på skrift om, hvordan vi hjælper netop denne gruppe af udsatte børn og unge bedst. Hvilke særlige udfordringer er det, vi står overfor, når vi skal hjælpe børn og unge med autisme, angst og skolevægring? Hvad siger forskningen? Hvad siger vores erfaringer med  de elever, vi får hjulpet i gang igen her på skolen. Hvad er det, der hjælper dem bedst?  Resultatet af dette udviklingsprojekt skal være en praksismanual, baseret på forskning og cases, der beskriver hvordan man bedst udøver miljøterapeutisk dagbehandling til børn og unge med autisme, angst og skolevægring.

Projektet udføres af chefpsykolog på Fortuna Pia Terkelsen og ekstern konsulent, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Trine Juul Damgaard. Endvidere er en af Behandlingsskolernes børne- og ungdomspsykiatere, speciallæge Ole Sylvester Jørgensen tilknyttet som følgegruppe.

 

[1] Ung et al: A systematic review and metaanalysis of Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Youth with High-funtioning Autism Spectrum Disorders, Child Psychiatry Hum DeV (2015)

Vasa et al: A Systematic Review of Treatments for Anxiety in Youth with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord (2014).

[2] Landsforeningen Autisme: Børn med autisme bliver syge af at gå i skole.  Pressemeddelse udsendt 7.4.2015