Litteratur

Dagbehandling - sådan!

Dagbehandling – sådan!

En faglig fejring af Behandlingsskolernes 20-års jubilæum

I bogen kan fagfolk og andre med interesse for dagbehandling af børn og unge blandt andet læse om at tilrettelægge en hverdag, der skaber de rette forudsætninger for at psykisk sårbare elever kommer i trivsel, forstå at bruge afværgekort til at hjælpe med at regulere svære følelser og få viden om erfaringerne med at bruge dyr i relations arbejdet samt en beskrivelse af værktøjer til at håndtere den komplekse familiebehandling.

Igennem 12 kapitler behandles bla. Behandlingsskolernes historie, erfaringer og faglige tilgange til arbejdet med psykisk sårbare børn og unge.

Børn i dagbehandling har mange og alvorlige problemer, både psykiske, sociale og indlæringsmæssige. Det er svære odds. Men det kan lykkes. I bogen kobles beskrivelser og faglige forklaringer sammen med praksis, og på 249 sider deler erfarne fagfolk ud af deres viden, erfaringer og meninger om, hvordan man bedst hjælper de børn, unge og deres familier, der visiteres til dagbehandling.

Bogen er for alle, der er optaget af, hvad der virker, når man arbejder med at skabe det bedste skole- og behandlingstilbud til børn og unge med psykiatriske diagnoser.

Bogen har forord af justitsminister Peter Hummelgaard.

Bogens bidragsydere: Mads-Frederik Juul Damgaard, Mette Carlseng, Mia Marqvard Sørensen, Søs Føhns. Tine Vastring, Lærke Nørregaard Fox Maule og Trine Juul Damgaard.

Køb “Dagbehandling – sådan!” hos Spektrumshop eller henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.

Få hverdagen til at blomstre NY

Bogen er målrettet forældre og andre omsorgspersoner, der har børn med psykiske og psykiatriske udfordringer. 

Når man har et barn, der har særlige behov, så kan forældreskab og omsorgsrollen blive sat på en ekstra prøve. Det kan være, at dit barn har brug for særlige tiltag og ekstra støtte for at sikre, at I som familie har en god og rar hverdag. I bogen finder du, der har et barn med særlige behov, råd til at klare almindelige situationer i hverdagen, som kan være svære på grund af dit barns særlige behov.  

Bogen er opdelt i temaer, så du kan slå op i den alt efter, hvilken situation du har brug for et råd til. Efter hvert kapitel er der plads til, at du kan skrive dine egne tanker, idéer og erfaringer ned.  

Køb “Få hverdagen til at blomstre” hos Spektrumshop eller henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.

Autisme, angst & skolevægring

Når et barn værger sig mod at komme i skole, er udfordringerne komplekse, og konsekvenserne kan være store for barnet og for alle omkring barnet. Desværre udvikler et stigende antal børn og unge skolevægring. En stor del af disse elever har også autisme og angst. Men hvad er koblingen mellem skolevægring, autisme og angst, og hvordan behandler man børnene bedst?

Det er noget af det, du kan blive klogere på i praksismanualen “Autisme, angst og skolevægring” fra Behandlingsskolerne. Bogen er målrettet dig, der planlægger og udøver miljøterapeutisk dagbehandling til børn og unge med autisme, angst og skolevægring.

Hovedforfatterne bag udgivelsen er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Trine Juul Damgaard og psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi Pia Terkelsen. Manualen er baseret på teori og forskning om emnet samt cases og viden fra Behandlingsskolernes praksis, og den beskriver, hvordan man bedst planlægger og udøver miljøterapeutisk dagbehandling til børn og unge med autisme, angst og skolevægring.

Køb Autisme, Angst & Skolevægring hos Spektrumshop eller henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.

13 forbilleder

Bogen er målrettet alle, der ønsker en dybere forståelse af, hvordan det opleves, og hvad der kan hjælpe til at komme ud af mørket efter lang tids udfordringer med psykiske lidelser.

I bogen fortæller 13 unge mennesker deres gribende historier. De fortæller om deres vej til selvforvaltning, om familiernes udfordrede selvforståelse og om, hvordan relationen til signifikante vokse kan være den afgørende faktor.

Bogen bekræfter, at unge mennesker sagtens kan lykkes med deres mål og få et selvstændigt voksenliv – trods modgang, svære tider og lysten til at give op undervejs.

Køb “13 forbilleder” hos Spektrumshop eller henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.

Seje mor – en fortælling om livet med 3 børn med særlige behov

Bogen er en personlig beretning om at være mor til børn med særlige behov og handicaps og om den sorg og kærlighed, der uløseligt følger med. Bogen er relevant for både forældre og fagpersonale og beskriver et familieliv, hvor diagnoser, hjælpemidler og svære valg er en helt naturlig del af hverdagen.

Samtidig indeholder bogen en række gode råd til, hvordan man tackler en svær livssituation. Budskabet er, at uanset hvad livet byder på, så handler det om at få det bedste ud af det. Også selvom det betyder, at livsdrømmene skal ændres undervejs.

Bogens forfatter er Monica Lylloff, hvis søn er elev på en af Behandlingsskolerne. Monica er en aktiv samfundsdebattør – og bogen er udover en personlig beretning også et opråb til velfærdssystemet om, at familier og pårørende skal have mere målrettet og effektiv hjælp hos kommunerne.

For køb af bogen “Seje mor” henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.

Pædagogiske redskaber

Sex i spil

Unge og voksne med en grad af mental retardering eller andre funktionsnedsættelser kan have det svært med seksualitet. Sexualitetsspillet er et samtalespil, der har til formål at regulere de unge og voksnes adfærd og samtidig aflæse følelser og stemning. Derudover giver spillet brugerne mulighed for at beskytte sig selv og andre mod krænkelser og potentielt strafbare handlinger, som unge og voksne med mental retardering måske ikke er bevidste om.

For køb af Sex i spil henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.

Structure cards

Mange børn og unge med ADHD eller autismespektrumsforstyrrelser har svært ved at fornemme tiden, overholde tidspunkter og fastholde overblikket over dagens aktiviteter. Strukturmappen er en hjælp til at huske, hvad der lige er sket, og hvad der skal til at ske.

Med strukturmappen kan voksne hjælpe deres børn med at holde styr på både strukturen og tiden i hverdagen. Samtidig kan strukturmappen bidrage til udvikling af børn og unges selvstændiggørelse, når de selv skaber overblikket og dermed øger kontrollen over deres dag.

For køb af Structure Cards henvend dig direkte til Behandlingsskolerne på mail info@behandlingsskolerne.dk eller på telefon 32 96 04 90.