YDELSER

DAGBEHANDLING

 1. Vendepunktet:

Skolevægringsforløb- komplekse problemstillinger (dagbehandling kat. 3)

 • 15 timer med konsulent 1 til 1
 • Familiebehandling
 • Psykologsamtaler til barnet

Skolevægringsforløb- intensiv (dagbehandling kat. 2)

 • 10 timer med konsulent 1 til 1
 • Familiebehandling
 • Psykologsamtaler til barnet

SKRÆDDERSYEDE OG FLEKSIBLE INDSATSER

2. Behandling af barnets problemer (§52.3 stk. 3)

3. Behandling af barnets problemer + familiebehandling (§52.3 stk. 3 og 6)

4. Kontaktperson + familiebehandling (§52.3 stk. 6 og 3)

5. Udredning/afdækning af skolevægringsårsag (§11.3)

6. Psykolog

Tilkøb / andre ydelser:

 • Pædagogisk praktisk støtte (§52.3.2)
 • Kontaktperson (§52.3 stk. 6)
 • Familiebehandling (§52.3 stk. 3)
 • Behandling af barnets problemer (§52.3 stk. 3)
 • Skoleflex / skolestøtte
 • Onlineundervisning
 • Foredrag, vejledning, oplæg fx;
  • Skolevægring i praksis
  • Foredrag om angst, autisme, ADHD etc.
  • Rådgivning og vejledning til fagprofessionelle
  • Skolevægring generelt (fx klassedynamik og inkluderende fællesskaber)

 

VISITATION SAMARBEJDE

Center for Skolevægring ønsker en tydelig kommunikation og en høj grad af transparens, således lægges der stor vægt på et tillidsfuldt og tæt samarbejde Center for Skolevægring og samarbejdspartnere imellem.

For forespørgsler om indsatser og forløb kan visitationen eller ledelsen i center for skolevægring kontaktes for vejledning og indskrivning. Vi vægter en grundig visitationsproces højt da en denne er afgørende for valget af den relevante indsats til gavn for barnet/den unge.

SAMARBEJDE

Vi forpligter os til at deltage i et statusmøde hver 3.-6. måned, og oftere ved behov eller hvis bekymringsgraden ændrer sig. Vi leverer forud for mødet skriftlig status eller behandlingsrapport. Derudover skriver vi en afsluttende status efter endt forløb, som beskriver indsatsens forløb, refleksioner over succesfulde metoder – som kan munde ud i en anbefaling af, hvad den enkelte kan have glæde af for at øge sin trivsel.

Vi tager afsæt i handleplansmål (LSS §140) og opstiller SMARTmål/fokuspunkter/delmål som er målbare og styrende for indsatsens retning. Samtidig kan vi på den måde løbende evaluere på vores metode og tilgang og ændre retning hvis vi ikke ser den forventede effekt.