“Det giver så meget mening”

På behandlingsskolen Polaris betragter man alle eleverne som det, de er – nogle skønne, unge mennesker, fortæller lærer Niels Agerskov. De fleste elever har en række diagnoser og dårlige erfaringer i almenskolen, men blomstrer op og klarer sig ofte rigtig godt til afgangsprøven.
 
Man skal vide det for at se det. At der på denne stille villavej i Vanløse ligger en skole. En dagbehandlingsskole for elever, som ikke trives i den almindelige folkeskole. Skolen holder til i en stor, rød murstensvilla. Det første, man lægger mærke til, når man kommer indenfor, er en hyggekrog med bløde sofaer og stole.

– Ikke nær så sterilt, som andre skoler kan være, som lærer Niels Agerskov udtrykker det.

Det handler om at hjælpe eleverne videre

Skolens målgruppe er elever med komplekse psykiske udfordringer og diagnoser. Eleverne er af gode grunde ikke altid de nemmeste at være lærer for, men for Niels Agerskov er lærerjobbet enormt meningsfyldt.

– Vi har nogle enormt søde elever, som jeg gerne vil hjælpe videre i livet, så godt som jeg kan, fortæller Niels Agerskov.

Tilbage i 2007 forlod han jobbet som folkeskolelærer – og det kom som en spontan indskydelse at søge jobbet som udskolingslærer på Polaris i 2020. En indskydelse, han er meget glad for i dag.

– Det er grundlæggende dejligt at lave noget, som giver rigtig meget mening, og jeg har virkelig genfundet glæden ved at undervise, fortæller han efter at have været på skolen i lidt over et år.

På Behandlingsskolerne arbejder lærere, pædagoger og psykologer tæt sammen om den enkelte elev, og kravene og målene bliver løbende justeret og tilpasset elevens reelle kompetencer. Den tilgang til eleverne passer godt til Niels Agerskovs værdier.

– Vi er her, fordi vi rigtig gerne vil hjælpe disse unge mennesker. Vi har en kultur om at støtte hinanden og arbejde tæt sammen – hele tiden med det for øje, at vi er her for elevernes skyld. Det kan jeg virkelig godt lide, siger han.

Undervisningen tilpasses løbende

Som lærer skal man dog være indstillet på, at undervisningen sjældent kører helt glat. Uanset hvor godt man har forberedt sig.

– Du kan have forberedt noget virkelig spændende, og så dukker der kun nogle få elever op. De, der er der, lukker sig måske inde i deres telefon eller er trætte, og du møder meget lidt interesse. Det kan være ret hårdt, siger Niels Agerskov.

Niels underviser 24 lektioner om ugen i sine fire linjefag tysk, engelsk, matematik og idræt. Der er højst otte elever i klassen, og der er altid både en lærer og en pædagog i klassen.

– Det giver en reel mulighed for at se den enkelte elev, i modsætning til at være alene med en klasse på 24 elever, som man kan være det i folkeskolen, fortæller Niels Agerskov og fortsætter:
– Som lærer skal du være indstillet på, at du ikke altid når så langt som planlagt med det faglige. Du ved aldrig, hvad du møder ind til, og derfor skal du være fleksibel og kunne omstille dig. Hvis eleverne ikke deltager i undervisningen, så mener vi ikke, at de gør noget forkert. Vi tager alt ansvaret på os, og så må vi finde en anden måde at gøre tingene på.

Målet er at bestå folkeskolens afgangsprøve

Eleverne bliver udelukkende undervist af linjefagsuddannede lærere, og målet er, at eleverne skal bestå folkeskolens afgangsprøve.

– I starten kunne jeg godt tænke: Skal vi virkelig kræve så meget skolearbejde af vores elever? I dag ser jeg det som en måde at vise dem respekt på. Vi viser dem, at vi tror på, at de kan klare det, og det giver så meget mening som lærer. Som ung er man jo virkelig ilde stedt uden afgangsprøven.

Som det ser ud nu, forventer Niels Agerskov ikke at vende tilbage til folkeskolen.

– Jeg synes, at normalitetsbegrebet i vores samfund er blevet lidt for smalt. Så for mig er det vidunderligt at arbejde et sted, hvor de unge har lov til at være, præcis som de er.

 

Om Polaris
Polaris er en dagbehandlingsskole for normaltbegavede unge med psykiske lidelser. Typisk har eleverne flere diagnoser og problematikker. Polaris modtager elever med angst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, OCD, depression, autismespektrumforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser og andre problematikker som for eksempel selvskade og spiseforstyrrelser. Polaris har derudover specialiseret sig i at hjælpe unge, der ud over deres psykiatriske diagnoser også oplever kønsdysfori eller har en alternativ kønsidentitet.Polaris består af en afdeling i Vanløse og en afdeling på Frederiksberg, og eleverne indskrives fra 6. til 10. klassetrin. Læs mere om Polaris: https://www.behandlingsskolerne.dk/skoler/personlighedsforstyrrelse/polaris

 
Denne artikel er en forkortet version af en artikel ved samme navn. Læs artiklen skrevet af Mona Samir Sørensen for fagbladet ‘Folkeskolen’ i marts 2022.