Diagnoser

Autismespektrumforstyrrelser

Behandlingsskolerne har to dagbehandlingsskoler, der er specialiserede i autismepædagogik og -behandling, og som modtager elever, hvor autisme er hovedproblematikken. Det er Fyrtårnet i Vanløse og Karlsvognen på Islands Brygge. Derudover har vi tre skoler med afdelinger specialiserede i autisme. Læs mere om skolerne her.

Er du interesseret i at vide mere om autismespektrumforstyrrelser og hvordan vi arbejder med det pædagogisk og behandlingsmæssigt, kan du også læse mere om dette her.

ADHD og adfærdsforstyrelser

Behandlingsskolerne har to dagbehandlingsskoler, der er specialiserede i ADHD-pædagogik og -behandling, og som modtager elever, hvor ADHD og adfærdsforstyrrelser er hovedproblematikken. Det er Kompasset i Vanløse og Pilen på Islands Brygge. Vi har yderligere tre skoler, hvor en afdeling på skolen er specialiseret i autisme. Du kan læse mere om alle fem skoler her.
Er du interesseret i at vide mere om ADHD og adfærdsforstyrrelser, og hvordan vi arbejder med det pædagogisk og behandlingsmæssigt, kan du også læse mere om dette her.

Socio-emotioneller forstyrrelser

Behandlingsskolerne har fire skoletilbud, der modtager elever med omfattende vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel. Det drejer sig om vores dagbehandlingsskoler i Vanløse, Amager, Stenløse og Virum. Eleverne på disse skoler har behov for et helhedstilbud, som foregår i et mindre og særligt tilrettelagt behandlings- og undervisningsmiljø. Du kan læse mere om skolerne her.

Oligofreni-psykiatri og nedsat kognitivt funktionsniveau

Behandlingsskolerne har en dagbehandlingsskole og en STU specialiseret i oligofrenipædagogik og -behandling, som modtager elever og borgere, hvor lavt kognitivt funktionsniveau er hovedproblematikken. Det drejer sig om dagbehandlingsskolen Barometeret på Islands Brygge og om STU’en på Marianelund ved Kvistgård i Nordsjælland. Du kan læse mere om begge skoler her.

Børn og unge med nedsat kognitivt funktionsniveau har særlige behov, der skal tages hensyn til. Hos Behandlingsskolerne har vi særlige tilbud til sårbare børn og unge med lav IQ. Vi har fokus på at skabe ro omkring eleverne og give dem en forudsigelig hverdag med tydelige og tålmodige voksne. Denne struktur virker afstressende for eleverne. Alle vores elever i oligofreni-gruppen har samtidig andre psykiske diagnoser og udfordringer, som vi arbejder med sideløbende.

Angst og personlighedsforstyrrelser

Behandlingsskolerne har én dagbehandlingsskole, der er specialiseret i behandling og undervisning af unge med personlighedsforstyrrelser, og som modtager elever, hvor det er hovedproblematikken. Denne behandlingsskole hedder Polaris og har adresse i Vanløse og du kan læse mere om den her.

Er du interesseret i at vide mere om personlighedsforstyrrelser, og hvordan vi arbejder med det pædagogisk og behandlingsmæssigt, kan du også læse mere om det her.

Individuelt tilbud til særligt komplekse elever

Fortuna-skolerne er dagbehandlingsskoler for børn og unge med særdeles komplekse psykiske problematikker. Vi optager elever på alle klassetrin. Før eleverne kommer til Fortuna, har det typisk været vanskeligt at finde det rette skoletilbud, og nogle elever har igennem længere tid ikke været i skole. Læs mere om Fortuna her.