Undervisning og skoleliv

17 mar 2022

“Det giver så meget mening”

På behandlingsskolen Polaris betragter man alle eleverne som det, de er – nogle skønne, unge mennesker, fortæller lærer Niels Agerskov. De fleste elever har en række diagnoser og dårlige erfaringer i almenskolen, men blomstrer op og klarer sig ofte rigtig godt til afgangsprøven.   Man skal vide det for at se det. At der på […]

LÆS MERE

24 feb 2022

Virtuel skole kan bane vejen tilbage til hverdagen med klasseundervisning

Onlineundervisning, virtuel skole, fjernundervisning – kært barn har mange navne. Mange elever og forældre håber sikkert, at hjemmeundervisning foran skærmen hører en overstået coronatid til – men for nogle elever er den virtuelle skole et værdifuldt springbræt tilbage til hverdagen i skolen. På Behandlingsskolerne, der underviser og behandler børn og unge med psykiske udfordringer, er […]

LÆS MERE

06 sep 2021

Behandlingsskolernes elever er de bedste i klassen

Igen i skoleåret 20/21 har en lang række af vores afgangselever gennemført og bestået 9. klasses-eksamen, som giver dem adgang til blandt andet erhvervsuddannelser. 77 % af eleverne har bestået eksamen – det er markant flere end på landsplan, hvor kun 48 % af 9. klasses-elever med psykiatrisk diagnose består afgangseksamen – Vores fornemste opgave […]

LÆS MERE

05 aug 2021

Fantastisk, når eleverne sprænger rammerne for, hvad de troede, de kunne

At være lærer på en skole for elever med særlige behov er både givende og udfordrende – det fortæller Pernille Asferg Gunthel, der er lærer på dagbehandlingsskolen Fortuna på Østerbro i København.   Pernille har arbejdet på Fortuna i 2½ år, hvor hun underviser elever i 8. til 10. klasse i matematik og samfundsfag. Lige […]

LÆS MERE

18 mar 2021

Forventningerne til elever med psykiske diagnoser er for uambitiøse

Ifølge ny analyse fra Momentum består 48 procent af elever med en psykiatrisk diagnose en 9. klasses afgangseksamen. På Behandlingsskolerne er andelen med 70 procent markant højere. Det giver stof til eftertanke, mener Mads-Frederik Damgaard, der er psykolog, specialist i psykoterapi og stifter af Behandlingsskolerne.   Med et løft på 10 procentpoint synes der umiddelbart […]

LÆS MERE

11 mar 2021

Sådan hjælper du en elev med skolevægring

Ny rapport fra foreningen Skole og Forældres forældrerådgivning viser, at folkeskolerne har svært ved at håndtere komplekse sager med skolevægring.   – På Behandlingsskolerne har vi stor erfaring med elever med skolevægring. De erfaringer er værdifulde i forhold til alle elever, der måtte opleve skolevægring – uanset om eleven har en psykiatrisk diagnose eller ej, […]

LÆS MERE

06 jan 2021

Vi holder åbent med fokus på sundhed, trivsel og tryghed

Specialområdet er ikke omfattet af den aktuelle nedlukning af Danmark. Tilbud og skoler under Behandlingsskolerne er derfor fortsat åbne. Som alle andre dele af samfundet har vi naturligvis fortsat stor fokus på afstandskrav, hygiejne og kontaktopsporing, og vi har udarbejdet skræddersyede vejledninger, der er målrettet hverdagen på vores skoler og i tilbud. Vi overholder gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne […]

LÆS MERE

10 dec 2020

Nye, trygge rammer for udviklingshæmmede borgere

I begyndelsen af december har Behandlingsskolerne etableret et nyt specialbehandlingstilbud i Fredensborg. Tilbuddet vil fuldt udbygget huse dag- og døgntilbud samt bosted for syv udviklingshæmmede borgere.   Marianelund Fredensborg, som er navnet på det nye tilbud, er målrettet borgere med en række svære psykiske lidelser og udfordringer som eksempelvis oligofreni, ADHD, OCD, autisme og angst. […]

LÆS MERE

03 dec 2020

E-sport-turnering faciliterer læring og styrker sociale færdigheder hos elever med særlige behov

Fællesskab, samarbejde og gode oplevelser. Det var overskriften, da eleverne på Behandlingsskolerne i november deltog i skolens årlige e-sport-turnering i København. Den store e-sportsturnering er en festlig dag, hvor eleverne, der alle har særlige behov, i trygge rammer dyster mod andre hold […]

LÆS MERE

19 feb 2020

Behandlingsskolerne løfter læring med nyt projekt-partnerskab

Behandlingsskolerne har indgået et projekt-partnerskab med den amerikanske virksomhed LiftEd – Lifting education. LiftEd udvikler softwareløsninger til effektdokumentation med henblik på optimering af læring og øvrig udvikling for elever med særlige behov. Behandlingsskolerne er LiftEd’s første samarbejdspartner udenfor USA. Redskabet, som gennem det nye projekt-partnerskab er taget i brug på Behandlingsskolerne, er udviklet på baggrund [...]

LÆS MERE

09 dec 2019

Traditioner i skolelivet – hvad kan de?

December er både julens og traditionernes tid. På Behandlingsskolerne er traditioner en vigtig del af årets gang for såvel elever som medarbejdere – både i december og i resten af skoleåret. Vi har spurgt Skolechef Signe Flindt, hvorfor hun arbejder så aktivt og bevidst med traditioner på Behandlingsskolerne. – ”De årlige traditioner skaber en struktur […]

LÆS MERE

30 sep 2019

Uge 39: Naturvidenskabsfestival på Behandlingsskolerne

Behandlingsskolernes elever har i festivalsugen blandt andet haft travlt med at lave sikre og holdbare Egg Survival Units (ESU), som kan klare skærene i den årlige – og efterhånden traditionsbundne - Æggedropskonkurrence. Konkurrencen går ud på, at eleverne skal bygge en ESU, som holder et æg intakt i frit fald fra henholdsvis 1, 5 og [...]

LÆS MERE

26 sep 2018

Fokus på pubertet og seksualundervisning

Omkring 50 sundhedsplejersker, sygeplejersker og skolelærere fra flere af Storkøbenhavns og omegnskommunernes specialskoler var sidste uge samlet i Behandlingsskolernes auditorium. Anledningen var Sex & Samfunds lancering af et nyt seksualundervisningsmateriale målrettet børn og unge med særlige behov. Materialet er udarbejdet og skal testes i et pilotprojekt, hvor bl.a. Behandlingsskolerne indgår som samarbejdspartner.   – ”Vi […]

LÆS MERE

20 dec 2017

E-sportsforløb

Hvad har Pythagoras, skriftlig engelsk og geometri med computerspil at gøre? Det er en gruppe elever på tværs af vores skoler de seneste to måneder blevet klogere på. De har nemlig været en del af et særligt undervisningsforløb i engelsk og matematik. Undervisningen har taget udgangspunkt i elevernes interesse for e–sport. Formålene med forløbet har [...]

LÆS MERE

22 aug 2017

Virtual Reality viser vejen tilbage til skolebænken!

Virtual Reality (VR) kan bruges som et stærkt værktøj i arbejdet med børn med skolevægring.  I hvert fald hvis man spørger Maiken Ziebell, som er leder af enheden ”Vendepunktet” under Behandlingsskolerne. ”Der ligger et stort potentiale i at bruge VR i vores arbejde med børn og skoleværing. Det kan bidrage til, at vores elever samler […]

LÆS MERE

06 apr 2016

Nyt samarbejde med Studio III til konfliktnedtrapning

Behandlingsskolerne har indgået et samarbejde med STUDIO III, hvor instruktør Hans Kastbjerg vil undervise 3 hold af medarbejdere i low arrousel og konfliktnedtrappende metoder og værktøjer.

LÆS MERE

11 mar 2015

Huskunstnerprojekt på pilen

Statens Kunstfond har givet støtte til ”Huskunstnerordning” for Pilen under Behandlingsskolerne. To gange årligt kan offentlige og private kultur og uddannelsesinstitutioner søge om penge hos Statens Kunstfond Huskunstner Udvalg. Formålet med Huskunstnerordningen er at give børn og unge mulighed for at møde en professionel og udøvende kunstner og indgå i et kunstnerisk forløb. I udvalget [...]

LÆS MERE

17 mar 2014

Behandlingsskolernes elever klarer sig bedst

Københavns Kommune har offentliggjort hvor mange elever der går op til folkeskolens afgangsprøve (FSA) og her topper Behandlingsskolerne listen. En netop offentliggjort analyse af resultater ved FSA i maj/juni 2013 viser, at Behandlingsskolerne tog samtlige af deres 24 prøveberettigede elever (9. og 10. klasse) op til eksamen og at eleverne gik til prøve i alle [...]

LÆS MERE
1 2 3 28