Behandling og livet med diagnoser

28 jun 2023

Sådan får jeres familie en god sommerferie

Hvis du har et barn med særlige behov, kan ferien være både en dejlig men også en udfordrende tid for din familie. Her får du Behandlingsskolernes bedste råd til, hvordan I får en god ferie – uanset hvad ferieplanerne står på. Forbered dit barn på, hvad der skal ske Medbestemmelse skaber engagement, og det er […]

LÆS MERE

09 feb 2022

Det er magisk, når børnene tager deres barrierer ned

At være psykolog på en skole for elever med særlige behov er både krævende og magisk – det fortæller Anna Hoppe Mortensen, der som psykolog på dagbehandlingsskolen Kompasset i Vanløse er en fast del af elevernes hverdag. Anna har arbejdet på Kompasset i 2½ år, hvor hun behandler børn og unge med ADHD, ADD, adfærdsforstyrrelser, […]

LÆS MERE

10 dec 2021

Behandlingsskolernes eksperter delte viden på VISO-konference

I arbejdet med børn og unge med psykiske udfordringer er der ofte fokus på mange andre problemstillinger end de somatiske. Men et supplerende fokus på somatikken kan bidrage afgørende til, at barnet kommer i trivsel og positiv udvikling. Derfor er somatisk behandling en integreret del af indsatsen omkring eleverne på Behandlingsskolerne. Tirsdag, den 7. december […]

LÆS MERE

06 maj 2021

Forældregrupper gør hverdagen lidt lettere

Relationer, dialog og aktivt samarbejde blandt forældrene i en skoleklasse er helt almindeligt på mange skoler – på en behandlingsskole kræver det en ekstra indsats at skabe det, fordi skolegangen og hverdagen er en anden På de fleste skoler ses forældrene til forældremøder, de mødes måske, når de bringer eller henter deres barn på skolen […]

LÆS MERE

26 apr 2021

Tilbage på den lokale skole med glæde og selvtillid

I dag er Lukas igen en livsglad og nysgerrig dreng. Man sådan har det ikke altid været. Da Lukas efter endt børnehave startede sin skolegang, førte massiv mobning til depression, psykose og månedlang indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. 18 måneder med behandling og undervisning på Behandlingsskolerne førte til, at Lukas nu er tilbage i den […]

LÆS MERE

25 mar 2021

Hunde kan gøre en stor forskel i terapeutisk behandling

Der ses i disse år en stigning i brug af dyr som terapeutisk redskab til mennesker med fysiske og psykiske lidelser. På Behandlingsskolerne er anvendelsen af hunde en integreret del af relations- og behandlingsarbejdet med børn og unge, der har psykiatriske diagnoser.   – Vi begyndte at anvende dyr i vores arbejde med børn og […]

LÆS MERE

11 mar 2021

Sådan hjælper du en elev med skolevægring

Ny rapport fra foreningen Skole og Forældres forældrerådgivning viser, at folkeskolerne har svært ved at håndtere komplekse sager med skolevægring.   – På Behandlingsskolerne har vi stor erfaring med elever med skolevægring. De erfaringer er værdifulde i forhold til alle elever, der måtte opleve skolevægring – uanset om eleven har en psykiatrisk diagnose eller ej, […]

LÆS MERE

20 maj 2020

Fra Polaris til Harvard

Nina Skov Jensen er blevet optaget på det prestigefyldte universitet Harvard i USA. Det er en stor bedrift. Og om muligt bliver den endnu større, når man kender Ninas historie. Vejen til det famøse og anerkendte universitet har budt på en del bump for Nina med blandt andet en håndfuld skoleskift, svingende trivsel og et […]

LÆS MERE

20 maj 2020

Fra Polaris til Harvard

Nina Skov Jensen er blevet optaget på det prestigefyldte universitet Harvard i USA. Det er en stor bedrift. Og om muligt bliver den endnu større, når man kender Ninas historie. Vejen til det famøse og anerkendte universitet har budt på en del bump for Nina med blandt andet en håndfuld skoleskift, svingende trivsel og et […]

LÆS MERE

19 feb 2020

Behandlingsskolerne løfter læring med nyt projekt-partnerskab

Behandlingsskolerne har indgået et projekt-partnerskab med den amerikanske virksomhed LiftEd – Lifting education. LiftEd udvikler softwareløsninger til effektdokumentation med henblik på optimering af læring og øvrig udvikling for elever med særlige behov. Behandlingsskolerne er LiftEd’s første samarbejdspartner udenfor USA. Redskabet, som gennem det nye projekt-partnerskab er taget i brug på Behandlingsskolerne, er udviklet på baggrund [...]

LÆS MERE

11 feb 2020

LEGO-baseret terapi

Vi kigger ud i verden for at blive inspireret til fortsat at udvikle vores gode behandlingsarbejde. Senest har vi givet os i kast med LEGO-baseret terapi, som vi mener kan være relevant og motiverende for en stor del af vores målgruppe.   Vi bygger på børnenes egen motivation LEGO-baseret terapi er udviklet til at træne […]

LÆS MERE

16 jan 2020

Kan man samtale med alle børn? Ja, man kan!

Del 2 Håndteringsstrategier – Vi puster sæbebobler Hvordan udfører man psykologisk behandling af mindre børn og udfordrede børn, hvis refleksionsevne måske ikke er fuldt udviklet? Hvordan gør man i situationer, hvor en traditionel terapeutisk samtale på psykologens kontor ikke er motiverende eller en ramme, som barnet kan honorere meningsfuldt? Vi har spurgt Lærke Nørgaard Fox Maule, som er psykolog på Behandlingsskolerne. Denne artikel er del 2 ud af 2 om […]

LÆS MERE

16 jan 2020

Kan man samtale med alle børn? Ja, man kan!

Del 1 Hvordan udfører man psykologisk behandling af mindre børn og udfordrede børn, hvis refleksionsevne måske ikke er fuldt udviklet? Hvordan gør man i situationer, hvor en traditionel terapeutisk samtale på psykologens kontor ikke er motiverende eller en ramme, som barnet kan honorere meningsfuldt? Vi har spurgt Lærke Nørgaard Fox Maule, som er psykolog på Behandlingsskolerne.   Svært ved at reflektere, sætte ord på og mærke følelser i sig selv [...]

LÆS MERE

06 dec 2019

Vores søn bekymrer sig mindre om verden – og vi bekymrer os mindre om ham

Når et barn er ramt af psykiske lidelser, er hele familien belastet. Men hvordan ser hverdagen reelt ud i en familie, når et barn har angst? Og hvordan kan det se ud, når en familie får den rette hjælp i form af det rigtige skole- og behandlingstilbud? Vi har talt med Helene, som er mor [...]

LÆS MERE

09 mar 2018

Sansetoiletter

Hvad har indretning af skoletoiletter med behandlingsarbejde at gøre? De fleste ser måske ikke sammenhængen. Men når man arbejder med miljøterapi, som Behandlingsskolerne gør, kan der sagtens være en kobling. For nogle børn, der lider af angst, kan en tur på toilettet være en angstfremkaldende oplevelse. Ofte er toiletter fyldt med klinker, som giver kold […]

LÆS MERE

30 jan 2018

Skolevægringsworkshop på SIKON

Danske skoler oplever i disse år et stort og forsat voksende problem med skolevægring. Problemet er særligt stort hos børn med autisme, og nye analyser viser, at hvert tredje barn med en autisme spektrum forstyrrelse har store problemer med at komme i skole. Det er ofte en langstrakt proces som er opslidende for alle parter, [...]

LÆS MERE

09 nov 2017

Socialstyrelsens temadag om Autisme og Skolevægring

Fredag d. 27. oktober var Behandlingsskolernes ledende psykolog Pia Terkelsen og konsulent og specialpsykolog Trine Juul Damgaard oplægsholdere ved en overtegnet temadag om autisme og skolevægring. Temadagen var arrangeret af Socialstyrelsen, og de ca. 160 meget engagerede deltagere var en blanding af fagpersoner og forældre. Fælles for deltagerne var interessen for arbejdet med børn og […]

LÆS MERE

27 sep 2017

Fra jord til bord – Madoplevelser, ejerskab og stolthed

Til oktober skal fire elever og to kokke fra Behandlingsskolerne for anden gang på en madtur uden for landets grænser. Første gang gik turen til Kroatien, men denne gang skal der være mere fokus på mad og natur og mindre fokus på det at være turist. Så turen går til ødemarken i Sverige. Her skal [...]

LÆS MERE

26 okt 2015

Autisme, angst og skolevægring – et udviklingsprojekt på Behandlingsskolerne

Nogle børn har ikke været i skole i nogle måneder, andre har været uden et reelt skoletilbud i flere år. De har udviklet det, man kalder skolevægring. En intens modvilje mod at gå i skole. En modvilje som kan bunde i negative skoleerfaringer, for store sociale udfordringer og almindelige krav i hverdagen som at gå i bad og komme ud af døren om morgenen.

LÆS MERE

09 sep 2015

Tilbud for unge pårørende til psykisk sårbare kommer til Vanløse

Foreningen Det Sociale Netværk har i tre år haft god succes med at hjælpe unge pårørende til psykisk sårbare, der ofte savner forståelse og nogen at snakke med deres problemer om.

LÆS MERE

23 feb 2015

Behandlingsskolerne har indledt et samarbejde med Southampton Universitet

Behandlingsskolerne har netop indledt et samarbejde med Southampton Universitet. Professor Edmund Sonuga-Barke er formelt indtrådt i en konsultativ rolle

LÆS MERE

23 feb 2015

85 gode råd til forældre og andre omsorgspersoner der har børn med særlige behov

Nogle gange er det ganske enkelt et godt råd, der er brug for og dét er udgangspunktet for denne bog. Når forældreskabet og omsorgsrollen bliver udfordret, kan det skabe tryghed, at kunne søge råd og vejledning. Udgivelsen er udarbejdet til forældre og andre omsorgspersoner, til børn med særlige behov. Det er overvejende børn med forskellige [...]

LÆS MERE

04 nov 2014

Besøg af ekspert i magtanvendelse indenfor børne og ungeområdet

Som en del af en større indsats for at dygtiggøre os og mindske antallet af magtanvendelser, har vi haft besøg af Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen, som er en af landets førende eksperter i magtanvendelser indenfor børne- og ungeområdet.Vi havde en yderst interessant eftermiddag, hvor hele Behandlingsskolernes personale var samlet, og vi havde interesseret besøg [...]

LÆS MERE

01 okt 2014

Innovativt effektmålingssystem fra New York University

Behandlingsskolerne er nu indgået et formaliseret samarbejde med Child Study Center i New York, som er en af de førende forskningsinstitutioner vedrørende behandling af børn/unge med neuropsykologiske problematikker– særligt AD/HD. Samarbejdet har det formål at give Behandlingsskolerne mulighed for at overtage et effektmålingssystem, som NYU har været en lang årrække om at udvikle. Et sådan [...]

LÆS MERE

05 mar 2014

Flot tilsynsrapport til Fyrtårnet

Københavns Kommune har netop udført det lovpligtige tilsyn med skolen Fyrtårnet, og den får meget flotte ord med på vejen. Tilsynet blev foretaget den 3.marts 2014, og stod på hele dagen. Tilsynsførende var rundt i alle klasserne og deltog i deres undervisning. Konklusionen fra tilsynsførende er, at Fyrtårnet er en skole, der leverer høj kvalitet [...]

LÆS MERE
1 2 3 28