Ambulatorium for overvægt

 

Overvægt er ifølge WHO et generelt og voksende problem på verdensplan, og det gælder også blandt vores elever. Elever, der lider af overvægt, og deres familier kan i overvægtsambulatoriet modtage behandling og rådgivning.

Overvægt kan skyldes overspisning, trøstespisning, behandling med medicin og deraf følgende øget appetit og mange andre årsager. Uanset årsagen bør overvægt tages alvorligt for at sikre eleven det bedste udgangspunkt for trivsel og positiv udvikling. Derfor har vi en specialuddannet sundhedsplejerske, der i samarbejde med kommunens sundhedspleje, tilbyder et vægttabsforløb til eleven og dennes forældre og tilrettelægger en målrettet behandling for den enkelte elev. Der gennemføres opfølgende konsultationer mindst hver 3. måned, hvor eleven bliver målt og vejet, og hvor behandlingsplanen justeres efter behov.

Vi hjælper naturligvis også med råd og vejledning til de af vores elever og familier, der er tilknyttet andre tilbud, herunder overvægtsambulatorier.