Ambulatorium for overvægt

 
Overvægt er ifølge WHO et generelt og voksende problem på verdensplan, og det gælder også blandt vores elever. Elever, der lider af overvægt, og deres familier kan i overvægtsambulatoriet modtage behandling og rådgivning.

Overvægt kan skyldes overspisning, trøstespisning, behandling med medicin og deraf følgende øget appetit og mange andre årsager. Uanset årsagen bør overvægt tages alvorligt for at sikre eleven det bedste udgangspunkt for trivsel og positiv udvikling. Derfor har vi specialuddannede sundheds- og sygeplejersker, og ved behov tilknytter vi derudover vores fast tilknyttede børnelæge.

I tæt samarbejde mellem sundhedspersonale, eleven og forældrene tilrettelægger vi en målrettet behandling af den enkelte elev. Vi gennemfører opfølgende konsultationer mindst hver 3. måned, hvor eleven bliver målt og vejet, og hvor vi justerer behandlingsplanen efter behov.

Vi hjælper naturligvis også med råd og vejledning til de af vores elever og familier, der er tilknyttet andre overvægtsambulatorier.

Kontakt Behandlingscenteret

Søs Føhns Bredahl
Chef for behandlingscenteret
Tlf.: 51 50 13 87
Mail: sosf@behandlingsskolerne.dk