Ambulatorium for inkontinens

 

Mange børn oplever udfordringer med inkontinens. Det kan være en meget stor psykisk belastning for eleven. Afføringsinkontinens kan skyldes et psykisk problem – men oftere er årsagen, at eleven har en dårlig tarmfunktion eller har uhensigtsmæssige kost- og toiletvaner. Urininkontinens kan enten skyldes, at barnet ikke producerer et bestemt hormon og derfor producerer for meget urin om natten, eller at blæren har for dårlig kapacitet i forhold elevens alder. Uanset hvad årsagen er, så kan og skal eleven få hjælp.

Vi tilbyder vores elever og deres familier den rigtige og nødvendige sundhedsfaglige hjælp og rådgivning. Vores sundhedsplejerske med særlig specialeerfaring og uddannelse inden for området vurderer i samarbejde med forældre, hvorvidt problemet kan afhjælpes af dem, eller der er behov for yderligere hjælp, og henvisning til deres egen læge.