SUNDHEDSFAGLIG ENHED

På Behandlingsskolerne er den sundhedsfaglige behandling en integreret del af den samlede behandlingsindsats. Målet er, at elevernes evt. kropslige udfordringer er kendt og behandles, så fokus kan være på elevens pædagogiske, psykologiske og psykiatriske problemstillinger.

Forebyggende fokus på sunde vaner
Mange voksne mennesker med psykisk sårbarhed ernærer sig mindre sundt, er mindre fysisk aktive og har flere usunde vaner end mennesker uden psykiske vanskeligheder. Grundstenen for mange af disse vaner lægges allerede i børne- og ungdomsårene. Derfor sætter vi tidligt ind og arbejder målrettet på at fremme elevernes sundhed, fysik og motorik og forebygger derved kropslige gener.

Vi lærer eleverne om gode og sunde valg og arbejder målrettet mod at øge deres kropsbevidsthed og trygheden ved egen krop. I løbet af elevernes skoletid hos os lærer vi dem, hvordan og hvornår de fx skal søge hjælp hos lægen, hvad der er hensigtsmæssig adfærd ift. seksualitet, euforiserende stoffer, betydningen af en god nats søvn, at være normalvægtig, dyrke motion, og betydningen af at fastholde evt. aftalt medicinsk behandling.

 

Tæt samarbejde med forældre
For at sikre en optimal behandling og støtte af eleven samarbejder vi tæt med forældrene. Vi støtter for eksempel forældrene i:

  • at eleven går til regelmæssig tandlægekontrol
  • at eleven følger sit vaccinationsprogram
  • at eleven modtager den anbefalede behandling mod en kronisk somatisk lidelse
  • at eleven overholder tider hos egen læge
  • at eleven møder op til eventuelle kontroller hos speciallæger eller hospitaler
  • at eleven får taget de nødvendige blodprøver

Vi har sundhedsfagligt personale på hver skole
Vores sundhedsfaglige enhed består af fastansatte sundhedsplejersker og sygeplejersker – og disse er fast tilknytte de enkelte skoler. Derudover har vi en fast børnelæge tilknyttet.

Vi oplever, at det betyder meget for både elever, forældre og medarbejdere, at vores elever løbende er i kontakt med vores sundhedsfaglige personale og hurtigt kan ses af en sundhedsfaglig person, hvis der er opstår akut behov for det. Vores psykisk sårbare elever kan have høj grad af impulsivitet og akut få brug for råd, vejledning eller behandling af mindre skader.

 

Fast helbredsundersøgelse
Som et led i vores sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats kommer alle elever til helbredsundersøgelse hos syge- eller sundhedsplejersken mindst én gang årligt. Her gennemgår og følger vi op på vaccinationer, allergier, hvordan eleven spiser, drikker og sover, om eleven har gener ved afføring og urin, om syn og hørelse er ok, om de har gener i huden, smerter og om de er motorisk alderssvarende.  Vi er også opmærksomme på aspekter omkring hygiejne, pubertet og seksualitet. I forlængelse af samtalen tilrettelægger og aftaler vi i samarbejde med eleven, forældrene og skolen et målrettet forløb for eleven, hvis der er behov for det.

Hvis eleverne har særlige udfordringer med inkontinens eller overvægt, får de målrettet hjælp fra vores sundhedsfaglige personale, der har specialeerfaring og uddannelse inden for disse områder. Læs mere om vores ambulatoriumer for inkontinens og overvægt i menuen til højre.

IMG_7134

Kontakt Behandlingscenteret

Søs Føhns Bredahl
Chef for behandlingscenteret
Tlf.: 51 50 13 87
Mail: sosf@behandlingsskolerne.dk