PSYKIATRISK AMBULATORIUM

Børn og unge med multiple psykiatriske diagnoser får ofte medicin i kortere eller længere perioder. I vores psykiatriske ambulatorium følger vi tæt op på den medicinske behandling hos de elever, der har brug for det.

Det er vores fastansatte børne- og ungdomspsykiatere, der sammen med den lokalt tilknyttede sundheds- eller sygeplejerske på skolen følger den enkelte elevs medicinske behandling.

Der går naturligvis altid en forældredialog forud, før en psykiater ændrer eller igangsætter en medicinsk behandling.

 

Vi sikrer den rigtige og individuelt tilpassede behandling
I vores opfølgning har vi fokus både på virkning og på eventuelle bivirkninger, så vi ved behov kan reagere hurtigt og sikre eleven den rigtige og individuelt tilpassede behandling.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens forskrifter og overholder lovgivningen inden for området. Blandt andet måler vi højde, vægt, puls og blodtryk mindst hver tredje måned. Ligeledes følger vi de elever, der er i antipsykotisk behandling eller i behandling med døgndækkende ADHD-medicin, med de anbefalede blodprøver og måling af hjertets aktivitet (EKG).

 

Løbende konsultationer
Vi vurderer løbende den enkelte elevs medicinske behandling ved konsultationer med en børne- og ungdomspsykiater eller med den tilknyttede sygeplejerske. Ved konsultationerne deltager både forældrene, eleven, kontaktpædagogen / læreren og den behandlingsansvarlige psykolog. Konsultationerne foregår efter behov og mindst hver tredje måned. Konsultationerne kan også tilbydes som hjemmebesøg.

 

Akutte konsultationer ved behov
Forældrene og eleven har mellem planlagte konsultationer hos børne- og ungdomspsykiateren altid mulighed for at kontakte den børne- og ungdomspsykiatriske sygeplejerske enten på sms, på telefon eller på mail. Derudover kan vores børne- og ungdomspsykiater gennemføre akutte konsultationer på skolen eller i hjemmet, hvis der skulle opstå akut forværring af kendte eller bekymring for nye psykiatriske problematikker hos en elev. Vi supplerer typisk konsultationen med observation af eleven i klassen og sammenholder med observationer fra det tværfaglige team og forældrene.

Tryghed for både elev og forældre
Vores tætte samarbejde med eleverne og forældrene øger trygheden og fører til bedre behandlingsmæssige resultater. Vores interne udredning og behandling øger mindsker risikoen for, at elever frafalder den nødvendige medicinske behandling, og bidrager positivt til den enkelte elevs trivsel og udvikling.

 

Tæt samarbejde med regionens psykiatri
Vi arbejder tæt sammen med hospitalsvæsnet og psykiatrien. Hvis der opstår usikkerhed om en kompleks medicinsk behandling, kontakter vi altid regionens psykiatri for at aftale behandlingen, eller vi henviser til eleven til regionen.

Vi samarbejder også gerne om elever, der er tilknyttet eksterne psykiatere fx ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) eller i privat regi. Vi tilbyder, at den syge- eller sundhedsplejerske, der er tilknyttet elevens skole, deltager i medicinmøder sammen med forældrene og den behandlingsansvarlige psykolog, og vi tilbyder, at syge- eller sundhedsplejersken fungerer som bindeleddet mellem eleven og den eksterne psykiater, hvis eleven fx ikke kan møde på fysisk hos psykiateren ift. vurdering af virkning, bivirkning, måling af værdier mm.

IMG_7110-2

Kontakt Behandlingscenteret

Søs Føhns Bredahl
Chef for behandlingscenteret
Tlf.: 51 50 13 87
Mail: sosf@behandlingsskolerne.dk