VORES BEHANDLINGSCENTER

Som det eneste dagbehandlingstilbud i Danmark har vi på Behandlingsskolerne vores eget behandlingscenter og vi arbejder tæt sammen med forældre, bosteder, kommuner og regioner.

Behandlingscentret består af tre enheder: et psykiatrisk ambulatorium, en sundhedsfaglig enhed og en udredningsenhed. Her samler vi al vores tværfaglige viden inden for psykologisk, psykiatrisk og sundhedsmæssig behandling og danner et videns- og kompetencecenter med overblik over elevernes trivsel og udvikling, samt somatiske (fysiske) og psykiatriske behov, uden at eleverne skal ud af de kendte og trygge rammer på skolen.

Behandlingscenteret er en unik ressource for Behandlingsskolerne, som alle vores skoler og tilbud kan trække på.

Du kan læse mere om de enkelte enheder herunder.

Vi samarbejder med regionen

Flere af skolens elever er tilknyttet en hospitalsafdeling eller speciallæge. Det er vigtigt for elevens helbred og trivsel, at behandling og kontrolbesøg på hospitalet og hos andre sundhedspersoner opretholdes. Vores sygeplejersker deltager derfor så vidt muligt i alle konsultationer og vedligeholder hos os barnets journal for at sikre en klar ansvarsfordeling, koordination og sammenhæng mellem indsatser på tværs af hospital, praktiserende læge, familie og skole. Og vores sundhedsfaglige eksperter sikrer, at al faglig somatisk (kropslig) viden om eleven bliver inddraget i behandlingen og undervisningen af eleven.

Hvis elever i sjældne tilfælde må indlægges på hospitalet, anbefaler vi forældrene, at der sammen med dem selv deltager en sygeplejerske eller psykolog fra Behandlingsskolerne i den indledende dialog. Den professionelle overlevering af informationer til hospitalet har stor betydning for en hurtig og god behandling.

Kontakt Behandlingscenteret

Søs Føhns Bredahl
Chef for behandlingscenteret
Tlf.: 51 50 13 87
Mail: sosf@behandlingsskolerne.dk