Behandlingsskolerne løfter læring med nyt projekt-partnerskab

Behandlingsskolerne har indgået et projekt-partnerskab med den amerikanske virksomhed LiftEd – Lifting education. LiftEd udvikler softwareløsninger til effektdokumentation med henblik på optimering af læring og øvrig udvikling for elever med særlige behov. Behandlingsskolerne er LiftEd’s første samarbejdspartner udenfor USA.

Redskabet, som gennem det nye projekt-partnerskab er taget i brug på Behandlingsskolerne, er udviklet på baggrund af solid uddannelse indenfor og erfaring med specialundervisning og adfærdsmodificerende pædagogik/intervention. Den faglige tyngde og koblingen mellem læring, behandling og pædagogik var noget af det, der er tiltalende ved LiftEd, fortæller Behandlingschef på Behandlingsskolerne Tine Vastring:

– ”Det er vores intention, at vi med LiftEd vil bringe de tre elementer læring, behandling og pædagogik endnu tættere sammen i vores hverdagspraksis. Brugen af LiftEd skal også skærpe vores miljøterapeutiske indsatser og mere specifikt give os et retvisende billede af effekterne heraf – alt sammen for at øge kvaliteten af vores indsatser.”, forklarer hun.

I tillæg vil hverdagsobservationerne samt adfærdsregistreringerne giver LiftEd Behandlingsskolerne en unik mulighed for meget præcist at kunne følge en udvikling hos en bestemt elev:

– ”Den viden vil vi kunne bringe i spil i supervisioner med henblik på kvalificeret og individualiseret tilpasning og planlægning af indsatser. Derudover kan vi bruge det direkte i samarbejdet med eleven, familier og øvrige samarbejdspartnere i forhold til at dokumentere udvikling, opnåede resultater og sejre over tid. Det er en kæmpe gevinst”, siger Tine Vastring.

 

God start på pilotskoler

Samarbejdet mellem Behandlingsskolerne og LiftEd har på nuværende tidspunkt konkret udmøntet sig i et lille pilotprojekt med det formål at afprøve og integrere anvendelsen af LiftEd i Behandlingsskolernes eksisterende praksis. Til projektet er der to pilotskoler, nemlig Fyrtårnet og Fortuna Østerbro, som i indeværende skoleår afprøver LiftEd i to pilotklasser/-teams. Og indtil videre går det godt:

– ”LiftEd besøgte i januar måned vores to pilotskoler, og de var meget imponerede over det arbejde, som de observerede og i det hele taget meget tiltalt af det danske skolesystem. Besøget var inspirerede og lærerigt for begge parter, og vi er forventningsfulde i forhold til internationale samarbejde med nogle folk, der er lige så passioneret engagerede i at bedre vilkårene for børn og unge med særlige behov, som vi er”, afslutter Behandlingschef Tine Vastring.