Chrysalis Fonden

Om fonden

Chrysalis Fonden er stiftet i 2019 i regi af Behandlingsskolerne.
Behandlingsskolerne har i forbindelse med etableringen af Chrysalis Fonden oprettet en webshop, hvorfra Behandlingsskolerne sælger relevant faglitteratur, sansestimuli, pædagogiske redskaber og hjælpemidler til børn og unge med særlige behov. Overskuddet fra salget går ubeskåret til Chrysalis Fonden, som løbende udbetaler fondsmidler.

 

Formål

Fondens formål er at yde ekstraordinær økonomisk støtte til familier og elever, der er indskrevet på Behandlingsskolerne. Støtten kan fx være til køb af hjælpemidler, tilskud til lejrturer, ferier, fritidsaktiviteter eller anden hjælp.
Sigtet er at støtte eleverne og familierne i deres dagligdag og – hvor muligt – give en økonomisk håndsrækning med hverdagens udfordringer.

 

Sådan ansøges der

Indstilling til bevilling skal foregå i samarbejde med skolelederen på den pågældende elevs skole. Ansøgningen skal beskrive, hvad der ansøges om klart og præcist på én side. Derudover kan der vedlægges uddybende information og relevante bilag.
Bestyrelsen på Behandlingsskolerne tager løbende stilling til ansøgningerne.
Ansøgere, som har modtaget bevilling inden for de seneste 24 måneder, kan ikke få bevilling på en ny ansøgning, før 24 måneders perioden er udløbet.
Der vil være fire ansøgningsrunder om året. Første ansøgningsrunde er i august måned i år. Alle ansøgninger om støtte skal være os i hænde senest 31. august 2019.
Der kan højest ansøges om 6000 kr.

Non-Profit-High-Quality-PNG