Chrysalis Fonden

Om fonden

Chrysalis Fonden er stiftet i 2019 i regi af Behandlingsskolerne, for at kunne give yderligere støtte til vores målgruppe: Danske børn og unge med særlige behov.

Behandlingsskolerne har i forbindelse med etableringen af Chrysalis Fonden oprettet en webshop, hvorfra Behandlingsskolerne sælger relevant faglitteratur, sansestimuli, pædagogiske redskaber og hjælpemidler til børn og unge med særlige behov. Overskuddet fra salget går ubeskåret til Chrysalis Fonden, som løbende udbetaler fondsmidler.

 

Formål

Fondens formål er at yde ekstraordinær økonomisk støtte til familier og elever, der er indskrevet på Behandlingsskolerne. Støtten kan fx. være til køb af hjælpemidler, tilskud til lejrturer, ferier, fritidsaktiviteter eller anden hjælp.

Sigtet er, at støtte eleverne og familierne i deres dagligdag og – hvor muligt – give en økonomisk håndsrækning med hverdagens udfordringer.

 

Samarbejder

Chrysalis fonden samarbejder med relevante kunstnere, som støtter op om vores arbejde. Vi tilbyder salg af print, hvor overskuddet går til fonden. Hvis du er kunstner og er interesseret i at samarbejde med Chrysalis fonden, og være med til at støtte vores arbejde, så kontakt os endelig vores chef for forretningsudvikling: Søren Olsen, steener@behandlingsskolerne.dk

 

Støt sårbare børn og unge gennem Chrysalis Fonden

Du kan støtte Chrysalis Fondens arbejde enten gennem køb i Behandlingsskolernes webshop her: http://www.behandlingsskolerne.dk/webbutik

Alle midler går til at støtte sårbare børn og unge og deres familier.

Non-Profit-High-Quality-PNG

Non Profit

SÅDAN ANSØGES DER

Indstilling til bevilling skal foregå i samarbejde med skolelederen på den pågældende elevs skole. Ansøgningen skal beskrive, hvad der ansøges om klart og præcist på max. én side. Derudover kan der vedlægges uddybende information og relevante bilag.

Bestyrelsen på Behandlingsskolerne tager løbende stilling til ansøgningerne. Ansøgere, som har modtaget bevilling inden for de seneste 24 måneder, kan ikke få bevilling på en ny ansøgning, før 24 måneders perioden er udløbet.

Der vil være fire ansøgningsrunder om året. Alle nye ansøgninger om støtte skal være os i hænde senest 29. februar 2020.

Der kan højest ansøges om 6000 kr.