Adresse:
Tag fat
Ved Amagerbanen 15
2300 København S

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 8.30-15

Leder Birgitte Steno
Tlf.: 20 23 39 19
Mail: steno@behandlingsskolerne.dk

Kontakt alternativt  Katja Pakalski /underviser – tlf.: 30 23 39 51.

Tag Fat  Pædagogisk Rehabilitering og STU

 

Alle sårbare unge af anden etnisk herkomst fortjener en chance

Tag fat er et unikt undervisnings- og behandlingstilbud til unge og lidt ældre flygtninge og indvandrere med store psykiske vanskeligheder – (17-45 år)

Vi hjælper de kursister, som ikke kan rummes i et almindeligt undervisningstilbud, eller som på nuværende tidspunkt ikke kan klare et job eller et praktikforløb. Derfor underviser vi dem på små hold, hvor de i ro og med støtte kan genopbygge deres selvværd.

Alle på Tag fat har opholdstilladelse i Danmark og kan fx være uledsagede mindreårige flygtninge eller unge flygtninge over 18 år, der har boet på asylcenter i lang tid, før de fik opholdstilladelse. De har ofte psykiske traumer, depression og perioder med psykoser. Det kan også være en ung, der er opvokset i Danmark, men i en flygtningefamilie, hvor forældrene er stærkt traumatiserede, eller en ung nytilkommen flygtning, der ikke passer ind i et sprogcenterregi. Tag fat er også for 2. eller 3. generationsindvandrere, som har svært ved at lære og derfor har svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Vores mål med Tag fat er, at kursisten kan klare sin hverdag. Vi arbejder henimod, at kursisten skriver og taler så så godt dansk, at han/hun kan komme videre i et almindeligt uddannelsesforløb, i ekstern praktik eller i arbejde. Kernen i Tag fat er derfor undervisning  i dansk som andetsprog, psykoedukation og tilbud om psykologsamtaler med tolk. Det er et helhedstilbud, der hjælper kursisterne til at få en meningsfyldt og godt voksenliv i Danmark

 

Priser

Visitation:
Tag fat har en grundig tilrettelagt visitationsprocedure – altid med tolkebistand. Der optages ikke kursister, som ikke selv ønsker det. Der er mulighed for besøg inden tilmelding, da der opkræves visitationsgebyr på 1500 kr., som bortfalder ved kursusstart

Pædagogisk Rehabiliteringscenter
via sagsbehandler i jobcenter/integrationsafdeling Pris 4000 kr. pr uge (inkl. psykologbistand)

Eneundervisning i kombination med praktiske fag
Pris: Individuelt ift. timeantal

Ressourceforløb via kommunens rehabiliteringsteam
Pris: Individuelt i.f.t. timeantal

STU
Pris: 20.000 kr. pr måned (inkl. psykologbistand)

Mentortimer som efterværn
Pris 500 kr. pr. time inkl. lektiehjælp/arbejdspladsdansk

Download informationsfolder med prisliste

 

Anbefaling fra
Solrød Kommune v. socialrådgiver Sanne Serup Damsgaard                                                 

“Jeg har brugt Tag fat i et års tid nu og har på nuværende tidspunkt 4 borgere hos dem. Mine erfaringer er kun positive. Ved brug af Tag fat er det lykkedes at få de svært traumatiserede borger til at fastholde deres danskuddannelse. Endvidere så aflastes jeg som sagsbehandler utrolig meget, da de varetager og hjælper borgerne med alle aspekter af deres liv. Derudover griber de også fat om de borgere, der ikke nødvendigvis vil profitere af et behandlingsforløb på traumaklinik pt, da Tag fat underviser i psykoedukation og har en psykolog tilknyttet tilbuddet. Undervisningen fungerer ud fra en vidensbaseret tilgang, ift hvordan borgere med traumer og dermed indlæringsvanskeligheder bedst muligt kan optage undervisning.

Min første bekymring, da jeg begyndte at bruge Tag fat, var om turen fra Havdrup / Solrød til Amager ville være for lang, men dette har vist sig slet ikke at være en problematik.”

Marts 2015