SNEKKEN

STU-SOLIST

STU-solist tilbuddet er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse med tilhørende fritidstilbud, som henvender sig til unge i vores målgruppe i alderen 16-25 år.

Undervisning og aktiviteter foregår i teams på 1-2 elever alt efter aktivitetens karakter og de individuelle behov. Vi anvender teacch-inspireret pædagogik for at skabe ro, struktur og forudsigelighed, og pecs til at lette kommunikationen.

Dagen starter med afhentning på bostedet af pædagogisk personale, og efter en fælles morgenmad begynder undervisningen. Midt på dagen er der frokost i opholdsstuen tilberedt af ”køkkenchefen” i samarbejde med de bedst fungerende unge, og i løbet af dagen er der mulighed for frugt og andre mellemmåltider. De unge deltager i fysiske aktiviteter som ridning, svømning, vandreture i skov og ved strand, besøg i Snoezelhus, sanseudviklende aktiviteter og leg i haven. Desuden inddrager vi Marianelunds terapiheste, kaniner og andre dyr i dagligdagen.

Vi arbejder i første omgang med uddannelsesplanens mål, og ud fra dem opstilles delmål, som løbende evalueres og tilpasses i psykologens ugentlige supervision af personalet.

På solist-STU, er elevens udvikling i fokus. Vi arbejder i et tværfagligt team med pædagoger, lærere, psykologer, læger og psykiatere omkring hver enkelt ung. På den måde sikrer vi at observation og behandlingsforløbet altid fungerer optimalt. Hvert halve år afholder vi statusmøder sammen med den unge, deres forældre/værge, evt. bosted og uddannelsesvejlederen, hvor vi taler om status og arbejdet fremadrettet. Supplerende møder afholdes efter behov.

Kontakt

Daglig leder Therese Ibsen-Bjerget
+45 20 23 56 65
theresei@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Karen Riber
+45 60 12 32 62
karenr@behandlingsskolerne.dk