BOTILBUDDET KATHOLT

BOTILBUD §107 OG §108

Livsduelighed og livsglæde er bostedets nøgleord. I vores rolige og kompetente rammer ser vi, at vores borgere trives og kan mestre stadig mere selv.

Vi lægger vægt på, at skabe gode relationer blandt beboerne og til personalet, for derigennem at skabe udviklingsmuligheder og livskvalitet. Socialt samvær blandt beboerne vægtes også højt, men altid med respekt for den enkeltes overskud.

ADL-træning (træning i Almen Daglig Livsførelse) er centralt i tilbuddet, og vi fokuserer på de små skridt. Hos os er det lille skridt, i retning af større livsduelighed, altid stort.

Sundhed prioriteres som en vej til høj livskvalitet, og vi serverer sund og nærende mad og søger for bevægelse og motion i dagligdagen. Vi varetager også den medicinske og psykologiske behandling af borgeren ved hjælp af behandlingscenteret tilknyttet Marianelund.

Vi giver støtte til rengøring i egen lejlighed, tøjvask, indkøb og tilberedelse af mad og andre praktiske gøremål. Borgerne deltager i de faste gøremål i det omfang, de magter det. På botilbuddet er selvbestemmelse og medindflydelse en naturlig del af hverdagen for den enkelte og for gruppen, men altid under hensyntagen til beboernes samtidige behov for forudsigelighed og struktur.

Kontakt

Daglig leder Gitte Saouma
+45 29 13 58 27
gittes@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Karen Riber
+45 60 12 32 62
karenr@behandlingsskolerne.dk