SNEKKEN

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD §104

Vores dagtilbud skal aktivere, skabe glæde og udvikle færdigheder hos den enkelte. Deltagerne vælger sig ind på én af vores tre spændende linjer, og alle aktiviteter er superviseret af pædagoger og godkendt af Marianelunds chefpsykolog. Dagtilbuddet henvender sig til borgere i vores målgruppe i alderen 18-40 år.

Foruden de tre linjer er der fælles aktiviteter, som alle deltager i efter individuelle skøn. Sport og bevægelse ser vi som vigtige aktiviteter for alle de unge, og ADL-træning arbejdes der med generelt.

Dagtilbuddet skræddersyes efter elevens behov og ønsker, og vi har særlig erfaring med at skabe forløb til borgere, der ikke umiddelbart ’passer ind’ i andre tilbud. Vores rigelige plads både ude og inde betyder, at vi kan sammensætte et program til den enkelte unge, næsten uanset hvilke særlige behov, der skal tages højde for.

Vi tilbyder tre linjer:

  • Jord til bord: Eleven er med til at dyrke grøntsager og passe vores køkkenhaver, har hjemkundskab, og deltager i kantinedrift alt efter formåen.
  • Den kreative: Eleven arbejder med kreative projekter indenfor foto, håndarbejde, billedkunst og træarbejde. Vi har værksteder og et særligt krearum, og stiller masser af materialer og plads til rådighed for de kreative udfoldelser.
  • Bondegård: Eleven deltager i den daglige pasning af Marianelunds heste, kaniner og grise, og hjælper til med vedligeholdelsen af vores udendørsarealer.

Kontakt

Daglig leder Therese Ibsen-Bjerget
+45 20 23 56 65
theresei@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Karen Riber
+45 60 12 32 62
karenr@behandlingsskolerne.dk