TILSYN

Socialtilsyn

Tilbuddets medarbejdere har generelt indsigt og refleksion omkring målgruppens behov, hvilket sikrer borgernes trivsel og udvikling. Borgerne udvikler sig, og er en del af fællesskabet ud fra individuel formåen.
Medarbejderne er optaget af relations arbejdet og ud fra et udviklingsperspektiv, hvordan borgerne kan understøttes i yderligere udvikling og trivsel.
Tilbuddet har implementeret en solid dokumentationspraksis, hvor socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan have fokus på egen faglige indsats i arbejdet med borgernes mål.
Tilbuddet drives af en kompetent ledelse bestående af botilbudsleder og daglig leder, som af medarbejderne beskrives som lydhøre, tilgængelige og rammesættende. Socialtilsynet konkluderer, at ledelsen arbejder fokuseret med at opstarte et kvalificeret botilbud, til borgere med komplekse problemstillinger.

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Uddannelse og beskæftigelse - 4 ud af 5 mulige
Selvstændighed og relationer - 4,3 ud af 5 mulige
Målgruppe, metoder og resultater - 3,8 ud af 5 mulige
Sundhed og trivsel - 4,1 ud af 5 mulige
Organisation & ledelse - 3,3 ud af 5 mulige
Kompetencer - 3,5 ud af 5 mulige
Fysiske rammer - 4,3 ud af 5 mulige

Arbejdstilsyn

Kompasset har en grøn smiley.

“Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.”
Groen_smiley

Kontakt

Botilbuddet Katholt (§107 og §108)
Marianelundsvej 11
3490 Kvistgård

Skoleleder: Gitte Saouma
Tlf: 29 13 58 27
Mail: gittes@behandlingsskolerne.dk

Behandlingsansvarlig psykolog Karen Riber
Aut. Psykolog, specialist i klinisk børne- og ungdomspsykologi
Tlf.: 60 12 32 62
Mail: karenr@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk