ØVRIGE TILBUD

Behandlingsskolerne har to bo- og aflastningstilbud, der tilsammen rummer både børn, unge og voksne. På Marianelund har vi botilbud og aktivitets- og samværstilbud til unge og voksne med lavt kognitivt funktionsniveau.

På Egely har vi weekendaflastning til børn, primært elever fra Behandlingsskolernes dagbehandlingsskoler.