ØVRIGE TILBUD

Udover vores dagbehandlingsskoler har vi på Behandlingsskolerne også en række øvrige tilbud. Det inkluderer en specialiseret indsats i forhold til børn og unge med skolevægring, et STU forløb (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) for udvalgte målgrupper, et aktivitets- og samværstilbud og et botilbud.

Vendepunktet er vores enhed for skolevægring. Vendepunktet hjælper både elever, der skal indskrives på en af Behandlingsskolernes interne skoler, og elever der skal tilbage til deres oprindelige skole eller indskrives på en anden skole. Vendepunktet har kontor i Vanløse, men er en kørende enhed, der besøger og arbejder med elever med skolevægring på hele Sjælland.

Katholt og Snekken er tilbud til unge og voksne i alderen 16-30. Katholt er et botilbud til voksne med lavt kognitivt funktionsniveau og derudover psykiatriske diagnoser/syndromer. Snekken er et Solist STU tilbud og et aktivitets- og samværstilbud dels til beboerne på Katholt, dels til andre elever i samme målgruppe, som har behov for en vidtgående pædagogiske indsats. Begge steder ligger i Kvistgård.

Vores tilbud Tag Fat er en STU med danskundervisning og pædagogisk rehabilitering for voksne traumatiserede flygtninge, som må betegnes som psykisk sårbare. Tag Fat ligger på Amager.