Tag Fat

TAG FAT

PÆDAGOGISK REHABILITERING, DANSKUNDERVISNING OG STU

Alle sårbare unge af anden etnisk herkomst fortjener en chance!

Tag fat er et unikt undervisnings- og behandlingstilbud til unge og lidt ældre flygtninge og indvandrere med store psykiske vanskeligheder – (17-45 år).

Vi hjælper de kursister, som ikke kan rummes i et almindeligt undervisningstilbud, eller som på nuværende tidspunkt ikke kan klare et job eller et praktikforløb. Derfor underviser vi dem på små hold, hvor de i ro og med støtte kan genopbygge deres selvværd.

Alle på Tag fat har opholdstilladelse i Danmark, og det kan fx. være uledsagede mindreårige flygtninge eller unge flygtninge over 18 år, der har boet på asylcenter i lang tid, før de fik opholdstilladelse. De har ofte psykiske traumer, depression, angst og andre psykiske udfordringer. Det kan også være en ung, der er opvokset i Danmark, men i en flygtningefamilie, hvor forældrene er stærkt traumatiserede, eller en ung nytilkommen flygtning, der ikke passer ind i et sprogcenterregi. Tag fat er også for 2. eller 3. generationsindvandrere, som har svært ved at lære og derfor har svært ved at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Vores mål med Tag fat er, at kursisten kan klare sin hverdag. Vi arbejder henimod, at kursisten skriver og taler så godt dansk, at han/hun kan komme videre i et almindeligt uddannelsesforløb, i ekstern praktik eller i arbejde. Kernen i Tag fat er derfor undervisning  i dansk som andetsprog, psykoedukation og tilbud om psykologsamtaler med tolk. Det er et helhedstilbud, der hjælper kursisterne til at få et meningsfyldt og godt voksenliv i Danmark.

Priser

Visitation: Tag fat har en grundig tilrettelagt visitationsprocedure – altid med tolkebistand. Der optages ikke kursister, som ikke selv ønsker det. Der er mulighed for et uforpligtende besøg inden tilmelding. Læs mere her.

Pædagogisk Rehabiliteringscenter: Via sagsbehandler i jobcenter/integrationsafdeling. Pris 19.400 per måned, inkl. psykologbistand (juli måned er betalingsfri). Prisen er for et fuldtidsforløb; forløb på reduceret tid og pris kan forhandles.

Eneundervisning i kombination med praktiske fag: Pris: Individuelt ift. timeantal

Ressourceforløb via kommunens rehabiliteringsteam: Pris: Individuelt i.f.t. timeantal

STU: Pris: 20.000 kr. pr måned (inkl. psykologbistand)

Mentortimer som efterværn: Pris 500 kr. pr. time inkl. lektiehjælp/arbejdspladsdansk

Anbefaling fra socialrådgiver Sanne Serup Damsgaard                                                 

“Jeg har brugt Tag fat i et års tid nu og har på nuværende tidspunkt 4 borgere hos dem. Mine erfaringer er kun positive. Ved brug af Tag fat er det lykkedes at få de svært traumatiserede borgere til at fastholde deres danskuddannelse. Endvidere så aflastes jeg som sagsbehandler utrolig meget, da de varetager og hjælper borgerne med alle aspekter af deres liv. Derudover griber de også fat om de borgere, der ikke nødvendigvis vil profitere af et behandlingsforløb på traumaklinik pt, da Tag fat underviser i psykoedukation og har en psykolog tilknyttet tilbuddet. Undervisningen fungerer ud fra en vidensbaseret tilgang, ift. hvordan borgere med traumer og dermed indlæringsvanskeligheder bedst muligt kan optage undervisning.”

Kontakt

Tag Fat
Amagerbanen 15
2300 København S
EAN: 5790002493140

Skoleleder Katja Maria Pakalski
Tlf.: 50 78 36 69
Mail: katjaP@behandlingsskolerne.dk

Konsulent Birgitte Steno
Tlf.: 20 23 39 19
Mail: steno@behandlingsskolerne.dk

Psykolog Sara Amalie O’Toole Thommesse
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: saraott@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk