OM TRAUMER HOS FLYGTNINGE

Traumatiserede flygtninge og efterkommere af traumatiserede kan have problematikker, som ud over PTSD inkluderer sekundær traumatisering (som barn af forældre med PTSD), depression, angst og andre endnu ikke udredte problematikker.

I behandlingen af traumatiserede flygtninge bruger vi psykoedukation og individuelle psykologsamtaler med tolk.

I psykoedukationen giver vi kursisterne viden om traumer og psykiske lidelser. Gennem en større viden får kursisterne også en øget forståelse for deres egne oplevelser og reaktioner og bedre muligheder for at håndtere dem.

Psykologsamtaler tilbydes individuelt og med tolkebistand. Tag Fat har sin egen psykolog 30 timer om ugen.