TILSYN

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Pilen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (en specialskole), jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.

Tilsynet vurderer, at Pilen har rykket sig positivt på en række områder siden sidste tilsyn. Særligt er det pædagogiske læringsmiljø og klasserumsledelsen på Pilen blevet mere tydelig og selve undervisningen fremstår også markant mere målfokuseret.

Tilsynet bemærker også, at Pilen har arbejdet med elevernes brug af computere i pauser og lektioner, og denne udgør ikke længere i samme grad en forstyrrende faktor for elevernes faglige undervisning.”

Socialtilsyn 2017

Samlet konklusion
“Socialtilsynet har vurderet, at Pilen i høj grad yder en relevant og kvalificeret behandlingsindsats med fokus på at understøtte elevens sociale og selvstændige kompetencer med henblik på at sikre at eleverne kan indgå i undervisningen i klasserne.

Socialtilsynet har vurderet, at de pædagogiske/terapeutiske tilgange og metoder i form af miljøterapi og individuel samtaleterapi i høj grad understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 15 ud af 15 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 65 ud af 65 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Skole, uddannelse og beskæftigelse - 15 ud af 15 mulige
Fysiske rammer - 14 ud af 15 mulige

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Aut. psykolog Priscilla Oehlensläger
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: pricillao@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk