TILSYN

Københavns Kommune skal på en række forskellige parametre gennemføre tilsynsbesøg på alle institutioner i kommunen. Dette gælder naturligvis også Dagbehandlingsskolen Kompasset. I det følgende har opsummeret de samlede konklusioner fra de sidste nye rapporter indenfor områderne:

  • Socialt tilsyn
  • Undervisningstilsyn
  • Arbejdstilsyn
  • Fødevaretilsyn

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og driften af Kompasset understøttes af en fagligt kompetent daglig ledelse, samt en tværgående ledelse af Behandlingsskolerne, som medvirker til øget faglighed såvel som forsvarlighed, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og støtter den daglige ledelse. Desuden ses der på Kompasset et lavt sygefravær, få fratrædelser, men dog et højt antal nyansættelser grundet øget antal elever på skolen.

Socialtilsynet vurderer, at Kompassets medarbejdere har relevante uddannelsesmæssige forudsætninger for at arbejde med tilbuddets målgruppe, tilgange og metoder. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets formål om at arbejde helhedsorienteret med hver enkelt elev, understøttes af, at der er ansat lærere, psykologer og pædagoger, og at eleverne har adgang til psykiater, børnelæge, sygeplejersker og sundhedsplejersker internt i Behandlingsskolernes regi.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Kompasset anvender relevante tilgange og metoder, som imødekommer elevernes behov. Dagbehandlingen foregår i et samspil mellem pædagogik, undervisning og psykologisk behandling, mens der samtidig i meget høj grad er fokus på at inddrage og samarbejde med elevernes netværk og familier, hvilket har til formål at understøtte en succesfuld behandlingsmæssig indsats til den enkelte elev.

Socialtilsynet vurderer, at Kompassets viden om elevernes fysiske og mentale sundhed og trivsel modsvarer elevernes behov, hvilket understøttes af de forskellige faglige kompetencer, der er repræsenteret lokalt på Kompasset, men også af Kompassets tilknytning til Behandlingsskolernes sundhedsfaglige enhed. Socialtilsynet vurderer endvidere, at eleverne på Kompasset trives og føler sig anerkendt, og eleverne fremhæver, at der er gode voksne omkring dem, og at de føler, at de voksne forstår deres behov.

Socialtilsynet vurderer, at Kompasset styrker eleverne i at indgå i sociale relationer og at deltage i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Kompasset er bl.a. karakteriseret ved at råde over et fritidstilbud for eleverne, kaldet HULK, hvor eleverne kan indgå i aktiviteter med klassekammerater eller på tværs af klasserne. Socialtilsynet vurderer endvidere, at Kompasset har fokus på at etablere kontakt mellem eleverne og fritidstilbud i det omgivende samfund, fx sportsklubber eller fritidsjobs. Socialtilsynet vurderer, at Kompasset tilbyder relevant, individuelt tilrettelagt undervisning.

Socialtilsynet vurderer, at Kompasset tilbyder eleverne fuld fagrække og ugeskema, og at Kompassets elever ligeledes tilbydes undervisning under mere alternative rammer, fx i naturen eller på et museum, på den ugentlige aktivitetsdag. Socialtilsynet vurdere desuden, at Kompasset er karakteriseret ved i meget høj grad at have fokus på at styrke samarbejdet og dialogen med elevernes forældre, fordi det anses for at være en væsentlig forudsætning for, at arbejdet med eleven kan lykkes.

Kompasset er centralt beliggende i Vanløse, hvilket medvirker til, at eleverne har let adgang til offentlige transportmidler, indkøb og grønne områder. Beliggenheden bevirker ligeledes, at eleverne har adgang til Behandlingsskolernes fælles faglokaler, hvor undervisning i idræt, fysik og biologi foregår.

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 17 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 8 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 23 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 10 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.”

Brandsyn 2020

Konklusion
Brandsynet gav ikke anledning bemærkninger.

Øvrige forhold:
“Der er en rigtig god brand kultur på skolen, fortsæt det flotte arbejde.”

Arbejdstilsyn

Kompasset har en grøn smiley.

“Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.”
Groen_smiley

Fødevaretilsyn

Fødevaretilsynet har givet elite-smiley til Kompassets kantine.

“Detailvirksomheder, som sælger mad og drikkevarer til forbrugerne, belønnes med en elite-smiley, når de har fået mindst fire storsmilende smiley’er i træk og ikke haft nogen anmærkninger de seneste 12 måneder.”

SmE_gr_150

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Kompasset
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder: Helle Vejby Nielsen
Tlf: 28 68 49 86
Mail: hellevn@behandlingsskolerne.dk

Konstitueret ledende psykolog:
Anne Nørager Andersen

Mail: annena@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk