TILSYN

Socialtilsyn 2017

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at Polaris yder en kvalificeret behandlingsindsats, hvor der er fokus på at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer, med henblik på at understøtte deres skolefaglige færdigheder.”

“Polaris ledelse er sammensat af personer med relevante faglige og ledelsesmæssige kompetencer, og Socialtilsynet vurderer, at ledelsen formår at bringe deres viden og erfaringer i spil i forhold til at understøtte en kvalificeret indsats i tilbuddet.”
“Endelig vurderer Socialtilsynet, at eleverne generelt udvikler sig og trives i Polaris.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 15 ud af 15 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 65 ud af 65 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Skole, uddannelse og beskæftigelse - 15 ud af 15 mulige
Fysiske rammer - 15 ud af 15 mulige

Undervisningstilsyn 2017

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Behandlingsskolerne, Polaris står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.”

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Lærke Ammitzbøl Bogh
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk