METODE & TILGANG

Psykologsamtaler
Der er tilbud om psykologsamtaler til både eleven og dennes familie, med henblik på at hjælpe den unge og give familien redskaber til at støtte op om behandlingen. Hver elev får tilbudt mindst 2 timers psykologsamtaler per måned, hvilket kan bruges enten til hele familien eller til den enkelte elev. Nogle elever har mere behov for psykologsamtaler end andre, og vi tilpasser dette efter hver enkelt elevs behov.

Polaris behandlingstilgang og pædagogik baseres primært på den kognitive adfærdsterapi med udgangspunkt i Anthony Ryles CAT terapi og Marsha Linehans Dialektiske adfærdsterapi.

Behandlingsformen tager udgangspunkt i elevens oplevede problemer og fordrer et nært samarbejde imellem eleven og psykologen omkring udarbejdelse af individuelle hjælperedskaber, der er målrettet lige akkurat denne elevs specifikke problemstilling.

Forældregrupper
Polaris tilbyder også forældre til eleverne at de kan deltage i skolens forældregruppe, der foregår 90 minutter én gang per måned på skolen. Forældregruppen ledes af skolens psykologer og inkluderer psykoedukation, herunder støtte og vejledning i forhold til det at være forældre til et barn med særlige vanskeligheder.

Mindfulness grupper
For at træne elevernes evne til at mærke sig selv og deres egne grænser, tilbyder Polaris nogle af vores elever at deltage i en kognitiv adfærdsterapeutisk mindfulness gruppe. Gruppesessionen indebærer en gennemgang og udøvelse af få yogaøvelser. Øvelserne er behagelige med puder som støtter i øvelserne. yderligere gennemgås guidet og støttende afspænding efterfulgt af samtale i gruppen, hvor fokus er på øvelserne, opmærksomhed, om man mærker sig selv, og hvordan man kan bruge øvelserne i hverdagen.

Gruppen er en del af Polaris’ adfærdsterapeutiske og relationsfokuserede tilgang og ledes af en af skolens psykologer.

Eksponeringsture
Én gang i ugen har hver klasse en turdag. Turdagen relaterer sig til det øvrige skolearbejde og hænger således sammen med den øvrige undervisning. Turene fungerer også som en del af den kognitive adfærdsterapi som eksponeringsmulighed for vores elever for at komme ud af skolens trygge rammer og afprøve nye udfordringer.

Studieture på Polaris
Som en del af behandlingsskolen Polaris behandlingstilbud tilbydes eleverne muligheden for, en gang om året at deltage i studieture til en større by i udlandet som en del af behandlingen. Studieturene planlægges og ledes altid af Polaris’ psykologer.

Studieturene skal ses som et vigtigt delelement i vores overordnede adfærdsterapeutiske og relationsfokuserede tilgang, der bygger på den enkeltes udvikling, via vores fokus på relationsarbejde, normalisering, respekt, forståelse, eksponering og medinddragelse af den enkelte elev samt styrkelse af elevens oplevelse af coping, kontrol og ansvarsfølelse.

Da studieturene både skal kunne bidrage konstruktivt behandlingsmæssigt og pædagogisk samt selvfølgelig skal kunne foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, skal eleverne opfylde og arbejde med flere forudbestemte kriterier samt vurderes sikkerhedsmæssig forsvarlige af den ansvarlige psykolog for at opnå deltagelse i studieturene.

Praktikker i pædagogiske rammer
Vi tilbyder elever med behov for særligt relationsarbejde og/eller succesoplevelser via praktiske/ikke-akademiske opgaver praktik i særlige rammer, hvor den praktikansvarlige håndværker er pædagogisk trænet og løbende superviseret af skolens psykologer.

Projekter
Polaris tilbyder specielt tilrettelagte projekter med fokus på særlige behandlingsmæssige foki.

Polaris har blandt andet de sidste 3 år tilbudt en gruppe elever at deltage i et dykkerprojekt ud fra en grundlæggende behandlingsmæssig hypotese om, at elevernes mestringsfølelse, funktionsniveau og symptomer vil blive påvirket i positiv retning via de primære elementer i projektets læringsmæssige ramme:

  • Projektet fungerer som en struktureret og ”lukket” opgave, hvor hvert modul skal bestås både praktisk og teoretisk inden det næste kan påbegyndes.
  • Projektets indlæringsmæssige tilgang er baseret på hyppige og løbende gentagelser, både af teori og praksis.
  • Projektet repræsenterer en klar og tydelig sammenhæng mellem teori og praksis.
  • Projektet sætter eleverne i en læringssituationen, der er helt uvant/ukendt, hvilket indebærer, at eleverne er naturligt afhængige af instruktøren og har ikke en forudindtaget ide om at have viden om eller kontrol over situationen – eller en følelse af at burde have det.
  • Projektet fokuserer og bygger naturligt på nødvendigheden af samarbejde og gensidigt ansvar for hinanden i en situation, der opleves som risikofyldt og opmærksomhedskrævende af eleven.
  • Projektet fordrer vedholdenhed, impulskontrol og tålmodighed qua gentagelsesprocesserne og afhængigheden og ansvaret for makkeren.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Polaris
Floras Allé 19
2720 Vanløse
polaris@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Lærke Ammitzbøl Bogh
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: laerkebogh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk