TILSYN

Socialtilsyn 2017

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske ramme og indretning understøtter relevante aktiviteter i forhold til elevernes behov for ro, undervisning, socialt samvær, aktiviteter samt inddragelse af nærmiljøet.”

“Socialtilsynet vurderer, at Barometeret yder en kvalificeret behandlingsindsats, hvor der er fokus på at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer, med henblik på at understøtte deres skolefaglige færdigheder.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 24 ud af 25 mulige
Kompetencer - 15 ud af 15 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 65 ud af 65 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Skole, uddannelse og beskæftigelse - 15 ud af 15 mulige
Fysiske rammer - 15 ud af 15 mulige

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Barometeret
Leifsgade 33
2300 København S
barometeret@behandlingsskolerne.dk

Skoleleder Tau Stig Stokholm
Tlf.: 26 43 80 88
Mail: tau@behandlingsskolerne.dk

Aut. psykolog Merete Nørøxe
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: mereten@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk