Barometeret

BAROMETERET

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Barometerets elever er børn med nedsat kognitivt funktionsniveau og yderligere psykiske diagnoser og problematikker. Det er elever, som udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvhjulpent og værdifuldt voksenliv.

Barometeret tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer.

Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Barometeret har både drenge og piger, og vi optager elever på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre klasseværelser med højst 6 elever og på skolen har vi en høj normering af medarbejdere, således at der er 1 voksen pr. 2 elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere. Hos Barometeret er eleverne i et miljø, hvor der er fokus på at skabe en ramme og struktur, som virker afstressende. Det er udgangspunktet for elevernes videre udvikling. Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at indgå i lege og projekter og danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

På Barometeret har vi et særligt fag vi kalder ’socialfag’. Faget foregår både individuelt og i klassen, og der arbejdes med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker. Træning i almen daglig levevis er også en vigtig del af hverdagen på Barometeret. Her deltager eleverne i forskellige dagligdags aktiviteter, for at blive mere selvhjulpne og livsduelige.

Vi inddrager det omkringliggende samfund ved at tage på hyppige ture ud af huset til idrætsfaciliteter, besøg på museer eller til Behandlingsskolernes egen besøgsgård ved Holbæk. Turene giver en masse gode oplevelser, hvor eleverne træner sociale færdigheder og lærer at begå sig i det offentlige rum. Turene indgår også i vores arbejde på at gøre eleverne selvtransporterende så vidt muligt.

FAMILIESAMARBEJDE

Barometeret har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed.

Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Barometeret, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Barometeret ligger centralt på Islands Brygge i København. I nærområdet finder man blandt andet legepladser, Havnebadet og store grønne arealer som Amager Fælled med fodboldbaner og heste m.m.

Vores lokaler er nyindrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Barometeret er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi er især stolte af, at have alle faglokaler til rådighed på skolen.

Vi bruger det nyeste IT i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer, og klassen har også iPads til brug i undervisningen.

På Barometeret har vi vores egen kantine, hvor der serveres sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Barometeret og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!

FOLDER FOR BAROMETERET

Her kan du se Barometerets folder med mere materiale om skolen. Du kan også få folderen i et trykt eksempler ved henvendelse til administrationen.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Barometeret
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Trine Christensen
Tlf.: 53 37 82 56
Mail: trinec@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Merete Nørøxe
Tlf.: 52 13 00 81
Mail: mereten@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk