Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (en specialskole) jf. folkeskolelovens § 40 stk. 1.

Den observerede undervisning har været overbevisende og professionelt udført – i trygge rammer for eleverne.”

Skolerapport 2016

Bilagsrapport 2016

Kontakt

Fortuna Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Tlf: 26 43 64 97

Skoleleder Kim Hansen
Tlf.: 52 13 00 82
Mail: kimh@behandlingsskolerne.dk

Psykolog Lena Hillemann
Tlf.: 26 23 60 46
Mail: lenakh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk