ELEVPROFIL

Vendepunktets målgruppe er elever, der i en længere periode har haft et udtalt skolefravær. Isolation i hjemmet forekommer også ofte. Fælles for alle vores elever er, at de har psykiske udfordringer og dermed ofte særlige behov.​

Skolefraværet er ofte forbundet med, at eleverne:​

  • har angst evt. i kombination med en anden psykiatrisk diagnose​
  • bliver – eller har været – udsat for mobning​
  • oplever belastninger eller forandringer i hjemmet, eksempelvis skilsmisse eller tab​
  • oplever manglende støtte og begrænsede ressourcer i hjemmet i forhold til opbakning​


Vendepunktet er ikke kun forbeholdt elever, der skal gå på Behandlingsskolerne. Vi hjælper også elever, der går på andre specialskoler eller i folkeskolen.

Kontakt

Skoleværingsenheden Vendepunktet
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Chef for Vendepunktet: Anam Nowdrarpour

Tlf: 60 15 67 53
Mail: anamn@behandlingsskolerne.dk

Leder for Vendepunktet: Daniel Bendixsen
Tlf.: 26 47 96 64
Mail: danielbendixen@behandlingsskolerne.dk

Ledende Psykolog: Thea Ulstrup
Tlf.: 27 63 49 77
Mail: thea@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk