ELEVPROFIL

Eleverne i Backspin er 9-18 år. De er børn og unge med følelsesmæssige, faglige og/eller sociale problemstillinger. Nogle elever har diagnoser, eksempelvis ADHD, ADD og diagnoser indenfor autismespektret. Alle elever er forskellige. De har dog det til fælles, at de skal styrkes i deres sociale kompetencer, relationer og udvikle et bedre selvværd.

 

ELEVER, DER STARTER I BACKSPIN, HAR OFTE:

 • oplevet at føle sig ensomme og udenfor
 • været skoletrætte i længere tid med højt fravær
 • væsentlige faglige udfordringer
 • koncentrationsudfordringer
 • lyst til at få flere venner
 • oplevet konflikter i skole og hjem
 • brug for nye handlingsstrategier

 

ELEVER, DER HAR GÅET I BACKSPIN I NOGET TID, ER OFTEST:

 • blevet gladere
 • blevet bedre til at koncentrere sig
 • blevet mere deltagende i deres skolegang med mindre fravær
 • blevet roligere, grundet mindre uro på skole- og hjemmefront
 • meget stolte af nye kompetencer og nye venskaber
 • blevet en værdifuld del af Backspin
 • vokset selvværdsmæssigt pga. succesoplevelser og nære relationer