TILSYN

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at der på Karlsvognen arbejdes kombineret med undervisning, pædagogik og behandling. Der arbejdes miljøterapeutisk, og af tilsynet fremgår det, at indsatsen til hver enkelt elev tilrettelægges med afsæt i den enkelte elevs ressourcer og udviklingspotentialer. Undervisningen er målstyret og tilrettelægges af psykologer og lærere, og indsatsen er karakteriseret ved, at eleverne er inddelt i klasser på 6-9 elever, til hvilken der er knyttet to faste pædagoger, som er gennemgående hele skoledagen.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at Karlsvognen drives kompetent af en tværgående ledelse af alle
Behandlingsskolerne og en daglig ledelse på Karlsvognen bestående af en læreruddannet skoleleder og en autoriseret behandlingsansvarlig psykolog. Derudover er der overvejende ansat pædagoger og lærere. Socialtilsynet vurderer, at ledelse såvel som medarbejdere besidder relevante uddannelsesmæssige og personlige kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov, tilbuddets metoder og tilgange. “

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 19 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 10 ud af 10 mulige
Sundhed & trivsel - 25 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Karlsvognen fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.
Tilsynet vurderer, at Karlsvognen på det uanmeldte undervisningstilsyn fremstår som et dagbehandlingstilbud af høj faglig kvalitet. Undervisningen er velstruktureret og veltilrettelagt i forhold til elevgruppens behov. Der er stor fokus på den målstyrede undervisning, skolekulturen er tydelig, og eleverne fremstår glade for skoletilbuddet.
Undervisningslokalerne er indrettet på en skolesignalerende måde, og det bemærkes, at strukturen gennem klasserne på Karlsvognen er genkendelig. Undervisningen er visualiseret i de fleste klasser, men i udskolingen er arbejdspladserne ikke i alle tilfælde skærmede – ligesom elevskemaerne er skrevne og ikke visualiseret af piktogrammer. Dette giver en god progression i tilbuddet.”