TILSYN

Socialtilsyn 2017

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at Karlsvognen, yder en kvalificeret indsats, hvor der er et relevant fokus på styrkelsen af elevernes skolefaglige færdigheder samt elevernes sociale kompetencer og formåen. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes indsats og fokus på den individuelle indsats samlet set bidrager til at styrke elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

“Samlet set vurderer Socialtilsynet, at eleverne i Karlsvognen trives i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer endvidere, at den individuelle tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen sikrer, at eleverne bliver i stand til at modtage undervisning og gennemføre et grundskoleforløb.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 15 ud af 15 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 65 ud af 65 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Skole, uddannelse og beskæftigelse - 15 ud af 15 mulige
Fysiske rammer - 15 ud af 15 mulige

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Karlsvognen fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.
Tilsynet vurderer, at Karlsvognen på det uanmeldte undervisningstilsyn fremstår som et dagbehandlingstilbud af høj faglig kvalitet. Undervisningen er velstruktureret og veltilrettelagt i forhold til elevgruppens behov. Der er stor fokus på den målstyrede undervisning, skolekulturen er tydelig, og eleverne fremstår glade for skoletilbuddet.
Undervisningslokalerne er indrettet på en skolesignalerende måde, og det bemærkes, at strukturen gennem klasserne på Karlsvognen er genkendelig. Undervisningen er visualiseret i de fleste klasser, men i udskolingen er arbejdspladserne ikke i alle tilfælde skærmede – ligesom elevskemaerne er skrevne og ikke visualiseret af piktogrammer. Dette giver en god progression i tilbuddet.”