TILSYN

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet Fyrtårnet giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Meebook fremstår tæt på fuldt implementeret på tilbuddet, hvilket betyder at elever oplever en genkendelig form for undervisningens strukturering på tværs af faglærerne på Fyrtårnet.

Eleverne på Fyrtårnet har på dagen været glade og trygge i deres udtryk, og det vurderes, at de virker vante i deres tilgang til undervisningen og den måde den udføres på under tilsynsbesøget.
Det er tilsynets vurdering, at undervisningstilbuddet på Fyrtårnet fremstår kompetent til målgruppen.

De faglige resultater fra maj/juni 2019 ligger højere end gennemsnittet for folkeskolen i Københavns Kommune.”