cross

TILSYN

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Fyrtårnet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.
Fyrtårnet leverer en faglig undervisning på et tilfredsstillende niveau, og det ses, at en stor procentdel af undervisningen varetages af en linjefagsuddannet lærer i fagene. De faglige resultater er, målgruppen taget i betragtning, tilfredsstillende og eleverne aflægger grundlæggende alle afgangsprøverne.
På dagen ses der et stort fokus på den læringsmålstyrede undervisning, og der er generelt en læringsfremmende kultur på Fyrtårnet.
Eleverne fremstår glade og trygge ved deres skole og deres undervisere.”

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder Mohammad Al-Shamri
Tlf.: 28 97 42 58
Mail: mohammada@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Nina Jensen
Tlf: 61 24 45 36
Mail: ninaj@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk