METODE & TILGANG

Behandling
Både psykologer og skoleledere sidder dør om dør med klasserne, og de er derfor hele tiden så tæt på dagligdagens udsving og har indblik i hvad der sker, at de hurtigt kan vejlede og bidrage med assistance og sparring til lærerene og det pædagogiske personale. Døren til kontorerne står åbne så ofte som det er muligt, og det bevirker at de er let tilgængelige i det daglige.

Der er tilbud om psykologsamtaler til både eleven og dennes familie, med henblik på at hjælpe den unge og give familien redskaber til at støtte op om behandlingen. Hver elev får tilbudt mindst 2 timers psykologsamtaler per måned, hvilket kan bruges enten til hele familien eller til den enkelte elev. Nogle elever har mere behov for psykologsamtaler end andre, og vi tilpasser dette efter hver enkelt elevs behov.

Miljøterapi
Der bliver arbejdet miljøterapeutisk på Fyrtårnet. I miljøterapi ser man organisationen som terapeut. Behandlingen er defineret ved at børnene befinder sig i et miljø, der er særligt tilrettelagt dels ud fra børnegruppens generelle behov dels ud fra det enkelte barns særlige behov. Den primære arbejdsopgave er at bidrage til øget personlighedsmæssig integration. Det starter ved struktur og går over imod kontakt. Man arbejder med de kræfter, der er i en organisation til at opbygge barnet.

Supervision
Alt personale modtager supervision i teamet hver 14. dag. Derudover er der fast psykolog og skoleleder på skolen, der er tilgængelige i løbet af dagen. Således ydes der vejledning til personalet i håndtering af de situationer, der opstår i løbet af dagen, hvilket der er brug for, idet eleverne ofte har flere forskellige diagnoser, og der derfor er brug for komplekse tilgange for at yde den bedste støtte.

Tiltag uden for skole
På Fyrtårnet tilbydes en række tiltag, som ligger uden for skolen.  Eksempelvis kan skolen i perioder tilbyde hjælp til at afhente et barn i hjemmet, hvis det er svært for forældrene, at få barnet i skole. Derudover ydes støtte til besøg, som er vanskelige for forældrene at gennemføre med eleven. Det kan eks. være blodprøvetagning, tandlægebesøg mm.

I forhold til det relationelle er der også aktiviteter for eleverne uden for skoletid med en pædagogisk medarbejder fra skolen. Det kan eks. være at gå til en fodboldkamp, et særligt arrangement på rideskolen, et biografbesøg mm.

Besøg i hjemmet
Fyrtårnet tager på hjemmebesøg, når det findes relevant. Det kan eks. være i forhold til at eleven oplever, en sammenhæng mellem tilgange i skole og i hjemmet. Indimellem ligger disse hjemmebesøg i weekenden, når det findes nødvendigt, eks. hvis en bestemt aktivitet skal udløse en belønning umiddelbart efter barnet har præsteret sin del.

Undervisning
Fyrtårnet har et højt ambitionsniveau – også til den faglige udvikling hos eleven. Vi følger de givne retningslinjer fra Undervisningsministeriet og tilbyder fuldt skema. Skolen er bevidst om, at nogle af vores elever vil have meget indgribende problematikker, der vanskeliggør indlæringen. Med små klasser, en høj voksennormering og et meget støttende miljø i klassen differentierer Fyrtårnet undervisningen og fremviser flotte resultater. Eksempelvis gik 100% af alle afgangselever i sommeren 2013 op til FSA og alle i fuld fagrække.

Undervisningen foregår i som udgangspunkt i klassen. Dog implementeres undervisningen også gennem faglige ture (dansk/historie), besøg på Behandlingsskolernes ”Bondegård” (matematik/natur og teknik), idræt (forskellige aktiviteter i skolens sportshal, fitness i eget lokale, egen svømmehal, gåture ved Damhussøen) etc.

Det skal fremhæves, at Fyrtårnet følger Undervisningsministeriets opfordring om stor vægt på integrationen af IT i undervisningen. Helt fra indskoling benyttes der derfor både pc og iPads.

Aktivitetsdelen
Der er en betydelig aktivitetsdel for eleverne på Fyrtårnet. Denne del er struktureret lige så vel som undervisningsdelen. Det betyder, at der ligger tilbagevendende og strukturerede aktiviteter, som eleverne deltager i med det formål at udvikle sig. Aktivitetsdelen rummer følgende:

 • Idræt: Der tilbydes en række aktiviteter, hvor eleverne har mulighed for at udfolde sig fysisk. På skolen findes der en sportshal med alle former for boldspil og gymnastik, fitness i eget lokale, svømning i egen svømmehal, gåture ved Damhussøen, bordtennis og fodbold etc.
 • Belønningsture: Eleverne har hver især særlige fokuspunkter, som de arbejder hårdt med i hverdagen. Dette arbejde belønnes med en-til-en ture med en voksen. Disse ture kan blandt andet indeholde biograftur, ud at spise frokost etc.
 • Besøgsgården: Behandlingsskolerne råder over en bondegård, som Fyrtårnet besøger. Disse ture er heldagsture. Her får eleverne mulighed fora at fiske, fodre dyrene, lave bål, snitte i pinde og gå på opdagelse i den spændende natur.

Ernæring og Motion
På Fyrtårnet tilbydes eleverne morgenmad (nybagte boller og frugt), frokost (et varmt måltid) og “eftermiddagsfrugt”. Der arbejdes både med de elever, der har tendens til at spise mere, end de har brug for – og dem der spiser for lidt. I samarbejde med Behandlingsskolernes sundhedsplejerske kan der tilbydes særlige indsatser i forhold til ernæringsproblematikker.

Eleverne er generelt aktive. Hverdagen er præget af leg og bevægelse. Der er daglige gåture, aktiviteter og ture ud af huset, udendørsliv på besøgsgården, samt sportslige aktiviteter båden indenfor og udenfor.

Samarbejdspartnere
Fyrtårnet har en række samarbejdspartnere, der er medvirkende til at sikre, at skolen bliver den bedst mulige foranstaltning og møder så mange af elevens behov som muligt. Følgende er vores samarbejdspartenere internt:

 • Udredningsenheden: Mulighed for psykiatrisk konsulentbistand – i særlige tilfælde udredninger
 • Psykiatrisk ambulatorium: Mulighed for medicinkontrol og justeringer.
 • Pædiatrisk konsulent og sundhedsplejerske: sundhedssamtaler, tilbud om årlige undersøgelser, samt henvendelser om særlige somatiske problematikker.
 • Behandlerkonference: sagsbehandling i konferenceforum bestående af 16 psykologer, 2 psykiatere og sundhedsfagligt personale.
 • Juridisk konsulent og advokat: Råd og vejledning i forhold til lov og ret.
 • Konsulent i forhold til forvaltning: mulighed for vejledning i forvaltningsret og serviceloven.
 • Besøgsgården: Mulighed for aktiviteter i naturen.
 • Egely Gård: Behandlingsskolernes aflastningsenhed.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder Mohammad Al-Shamri
Tlf.: 28 97 42 58
Mail: mohammada@behandlingsskolerne.dk

Psykolog Mathilde Sandager
Tlf.: 27 87 19 70
Mail: mathildes@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk