ELEVPROFIL

Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet retter sig til børn og unge, som er diagnosticeret med kombinationen af autismespektrum forstyrrelser og ADHD eller børn med flere diagnoser og diverse sideproblematikker såsom adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og OCD. Derudover retter tilbuddet sig til børn og unge, som kan være udadreagerende.

Kontakt

Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet
Linde Allé 51
2720 Vanløse

Skoleleder Mohammad Al-Shamri
Tlf.: 28 97 42 58
Mail: mohammada@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Nina Jensen
Tlf: 61 24 45 36
Mail: ninaj@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk