TILSYN

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at der på Pilen anvendes relevante metoder og tilgange, og det er ved tilsynet fremtrædende, at der er fokus på at arbejde konfliktnedtrappende, ligesom at der ses et fokus på at styrke elevernes evner til at regulere egen adfærd og vrede, hvilket eksempelvis understøttes af medarbejdernes adfærd og konkrete skemaer/redskaber, som visualiserer og støtter eleverne i at sætte ord på egne følelser.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 9 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 21 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2018

Samlet konklusion
“Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Pilen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (en specialskole), jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.

Tilsynet vurderer, at Pilen har rykket sig positivt på en række områder siden sidste tilsyn. Særligt er det pædagogiske læringsmiljø og klasserumsledelsen på Pilen blevet mere tydelig og selve undervisningen fremstår også markant mere målfokuseret.

Tilsynet bemærker også, at Pilen har arbejdet med elevernes brug af computere i pauser og lektioner, og denne udgør ikke længere i samme grad en forstyrrende faktor for elevernes faglige undervisning.”

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Kirsten Hylander
Tlf: 26 23 58 46
Mail: kirstenh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk