TILSYN

Socialtilsyn 2017

Samlet konklusion
“Socialtilsynet har vurderet, at Pilen i høj grad yder en relevant og kvalificeret behandlingsindsats med fokus på at understøtte elevens sociale og selvstændige kompetencer med henblik på at sikre at eleverne kan indgå i undervisningen i klasserne.

Socialtilsynet har vurderet, at de pædagogiske/terapeutiske tilgange og metoder i form af miljøterapi og individuel samtaleterapi i høj grad understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.”

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 15 ud af 15 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 65 ud af 65 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Skole, uddannelse og beskæftigelse - 15 ud af 15 mulige
Fysiske rammer - 14 ud af 15 mulige

Undervisningstilsyn 2017

Samlet konklusion
“Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Pilen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (en specialskole), jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.”

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Aut. psykolog Priscilla Oehlensläger
Tlf.: 32 96 04 90
Mail: pricillao@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk