TILSYN

Socialtilsyn 2019

Samlet konklusion
“Socialtilsynet vurderer, at der på Pilen anvendes relevante metoder og tilgange, og det er ved tilsynet fremtrædende, at der er fokus på at arbejde konfliktnedtrappende, ligesom at der ses et fokus på at styrke elevernes evner til at regulere egen adfærd og vrede, hvilket eksempelvis understøttes af medarbejdernes adfærd og konkrete skemaer/redskaber, som visualiserer og støtter eleverne i at sætte ord på egne følelser.”

Rapporten er delt op i 7 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 25 ud af 25 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 9 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 21 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 9 ud af 10 mulige

Undervisningstilsyn 2019

Samlet konklusion
“Jeg finder, at dagbehandlingstilbuddet givet et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser.

Pilen leverer et solidt dagbehandlingstilud af høj faglig kvalitet til målgruppen af børn, og det vurderes på baggrund af observationer og samtaler med elever og lærere/pædagoger og ledelsen på stedet, at der er en god og læringsfremmende kultur på tilbuddet. Lektionerne begynder til tiden, og strukturen omkring de enkelte elever er tæt og relevant.

Tilsynet ønsker ydermere at fremhæve, at Pilens lærere roterer rundt mellem klasserne, hvilket sikrer en høj grad af linjefagsdækket undervisning og derved en høj didaktisk kvalitet i undervisningen.”

Kontakt

Pilen
Leifsgade 33
2300 København S

Skoleleder Tobias Andersen
Tlf.: 27 62 72 48
Mail: tobiasf@behandlingsskolerne.dk

Ledende psykolog Kirsten Hylander
Tlf: 26 23 58 46
Mail: kirstenh@behandlingsskolerne.dk

For visitation kontakt:
Visitationschef: Iben Friis-Hansen
Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hovednummer: 32 96 04 90
Mobil: 28 45 24 17
Ibenf@behandlingsskolerne.dk
Sikker mail:
visitation@behandlingsskolerne.dk