Pilely Gård

PILELY GÅRD

VI FORENER UNDERVISNING, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING FOR AT SKABE DET BEDSTE TILBUD TIL VORES ELEVER.

Vi ønsker at skabe den bedst tænkelige skole, hvor eleverne laver de største personlige og faglige fremskridt. Vi opbygger vores elevers evne til at lære for livet og giver dem værktøjer og strategier, der gør dem i stand til at tage aktivt del i vores samfund.

Pilely Gårds elever er normaltbegavede børn og unge med ADHD. Derudover har eleverne side-diagnoser og problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling prioriteres og vægtes højt.

Vores elever er heldigvis forskellige, selvom de kan have de samme diagnoser. Fælles for dem er, at de har store potentialer, der med den rette kombination af undervisning og behandling kan føre dem stærkt på vej til et selvforsørgende og værdifuldt voksenliv.

Pilely Gård tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov, og tilsvarende arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.

Vores fremgangsmåde giver de største muligheder for, at eleverne gør så store fremskridt, at de enten kan vende tilbage til den almene folkeskole eller gå til Folkeskolens Afgangsprøver i alle fag og skabe gode resultater og gennemsnit. Det er nemlig det første skridt mod det voksenliv, som vores elever fortjener og ønsker.

UNDERVISNING OG BEHANDLING

Pilely Gård optager drenge på alle klassetrin.

Undervisningen foregår i mindre klasser med højst 8 elever og på skolen har vi en høj normering af medarbejdere, således at der er 1 voksen pr. 2 elever. Alle medarbejdere har stor erfaring med elevernes problematikker og videreuddannes løbende, så de er klædt bedst muligt på til deres arbejde.

Behandlingen er omdrejningspunktet for elevens trivsel, og den tilrettelægges af elevens faste psykolog i tæt samarbejde med pædagoger og lærere.

Vi hjælper eleverne med at blive bedre til at håndtere udfordringer, og til de ting de synes er svære. Det kan være at blive bedre til at koncentrere sig, styre impulser, indgå i projekter og danne venskaber med andre elever på skolen.

Tilsvarende er hver enkelt elevs undervisningsforløb særligt tilrettelagt ud fra behov, kompetence og niveau, og planlægges altid i samspil mellem lærer og psykolog.

Hos os er psykologerne på skolen hele dagen og tager del i hverdagslivet. På den måde ved vores psykologer altid, hvad der rører sig, og kan hurtigt træde til, når der er behov.

På Pilely Gård har vi et særligt fag vi kalder ’socialfag’. Faget foregår både individuelt og i klassen, og der arbejdes med at lære og forstå de regler, der gælder, når man færdes blandt andre mennesker.

Vi inddrager også det omkringliggende samfund ved at tage på hyppige ture ud af huset til idrætsfaciliteter og besøg på museer mm. Hvert år er der mulighed for en udlandsrejse, for et par af de største elever, hvis de er klar. Turene ud af huset giver en masse muligheder for gode oplevelser og træning af sociale færdigheder i det offentlige rum.

Vores skole er et heldagstilbud, hvor børnene hver dag bliver hentet i København eller Ballerup, kørt til vores gård ved Tølløse, og kørt hjem igen sidst på eftermiddagen. Alle eleverne indgår i et fællesskab, og hjælper for eksempel til med at lave den varme mad til frokost. Undervisningen er som regel orienteret omkring projekter, som eleverne skal gennemføre sammen, og om eftermiddagen kan man arbejde på værksteder, lave idræt eller deltage i aktiviteter i det fri.

FAMILIESAMARBEJDE

Pilely Gård har et naturligt tæt samarbejde med elevernes familie. Vi ved, at elevens udvikling og trivsel er helt afhængig af et velfungerende hjemmeliv og et godt samarbejde med skolen.

Vi tilbyder rådgivning om familiernes dagligdag, hvor vi blandt andet giver praktiske råd om søvn, ernæring og håndtering af hverdagens udfordringer. Derudover har vi fokus på psykoedukation for at hjælpe forældrene til at forstå deres barns diagnoser og problematikker. Bedsteforældre og søskende inddrages gerne, for at vi kan favne barnet og dets verden som en helhed.

Det er velkendt, at mange børn og unge med psykiske udfordringer også døjer med fysiske og somatiske udfordringer. Derfor har vi sygeplejersker og sundhedsplejersker tilknyttet Pilely Gård, og de holder særligt øje med elevernes fysiske velbefindende. Vores sundhedspersonale står klar til at give ekstra hjælp og vejledning til elever og familierne, når der er brug for det.

STEDET

Pilely Gård ligger på Midtsjælland i smukke omgivelser og råder over 22 tønder land. Der er rig mulighed for udendørs aktiviteter, som at bygge huler, fiske, spille bold, gå ture mm. Vi har også veludstyrede værksteder, hvor vi arbejder med metal, motorcross, knallerter og cykler.

Vores lokaler er indrettede specielt til vores elever, da også de fysiske omgivelser har en vigtig indflydelse på elevernes trivsel og udvikling. Pilely Gård er indrettet med både åbne rum til fællesskab og hjørner til individuel fordybelse. Vi har indrettet med blik for elevernes særlige behov, og vi har alle faglokaler til rådighed i nærområdet omkring skolen.

Vi bruger det nyeste IT i undervisningen, og ved skolestart får hver elev sin egen arbejdsplads med computer.

På Pilely Gård har vi vores eget køkken, hvor vi serverer sund og varm frokost hver dag, ligesom der er morgenmad til de elever, som ønsker det. Vi ser sund kost og ernæring som en naturlig del i vores tilbud, og eleverne bliver tilbudt madkundskab og aktiviteter i køkkenet.

KONTAKT OG VISITATION

Det er vigtigt for os at være til rådighed for alle, der har flere spørgsmål eller henvendelser om os og vores skole. Du skal derfor være yderst velkommen til at kontakte Pilely Gård og Behandlingsskolerne, der sidder klar til at hjælpe!