cross

TILSYN

Københavns Kommune skal på en række forskellige parametre gennemføre tilsynsbesøg på alle institutioner i kommunen. Dette gælder naturligvis også Dagbehandlingsskolen Kompasset. I det følgende har opsummeret de samlede konklusioner fra de sidste nye rapporter indenfor områderne:

  • Undervisningstilsyn
  • Socialt tilsyn
  • Arbejdstilsyn
  • Fødevaretilsyn

Undervisningstilsyn

Samlet konklusion
“Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.”

Socialtilsyn

Samlet konklusion
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og driften af Kompasset understøttes af en fagligt kompetent daglig ledelse, samt en tværgående ledelse af Behandlingsskolerne, som medvirker til øget faglighed såvel som forsvarlighed, og som både sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og støtter den daglige ledelse. Desuden ses der på Kompasset et lavt sygefravær, få fratrædelser, men dog et højt antal nyansættelser grundet øget antal elever på skolen.

Rapporten er delt op i 6 temaer med bedømmelse af kriteriernes opfyldelse som er udtrykt i en score (talværdi):

Organisation & ledelse - 17 ud af 20 mulige
Kompetencer - 10 ud af 10 mulige
Målgruppe, metoder & resultater - 8 ud af 10 mulige
Sundhed og trivsel - 23 ud af 25 mulige
Selvstændighed og relationer - 10 ud af 10 mulige
Uddannelse og beskæftigelse - 10 ud af 10 mulige
Fysiske rammer - 10 ud af 10 mulige

Arbejdstilsyn

Kompasset har en grøn smiley.

“Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.”
Groen_smiley

Fødevaretilsyn

Fødevaretilsynet har givet elite-smiley til Kompassets kantine.

“Detailvirksomheder, som sælger mad og drikkevarer til forbrugerne, belønnes med en elite-smiley, når de har fået mindst fire storsmilende smiley’er i træk og ikke haft nogen anmærkninger de seneste 12 måneder.”

SmE_gr_150