FORÆLDRETILFREDSHED

I løbet af marts 2016 blev der på Behandlingsskolerne gennemført en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med deres barns skole. Spørgsmålene til forældrene gik på deres tilfredshed med udviklingen i barnets velbefindende, om barnets faglige udbytte, lærere, pædagogers og psykologers arbejde, forældrenes kommunikation med personalet og deres tilfredshed med de fysiske rammer. Her vil kort blive opridset nogle hovedpunkter, men mere om undersøgelsen kan findes i Behandlingsskolernes kvalitetsrapport.

Er du samlet set tilfreds med Behandlingsskolerne?

Ville du anbefale Behandlingsskolerne til forældre i samme situation?

Af de forældre, der tog stilling til spørgsmålet er hele 90,8% samlet set tilfredse med Behandlingsskolerne. En mindre gruppe, 9,2%, er ikke, og vi arbejder naturligvis på at få afdækket grundene til deres utilfredshed for at forbedre deres oplevelse af Behandlingsskolerne. Det er vores hypotese at ”ved ikke” besvarelserne primært dækker over forældre til ny-indskrevne børn, hvor det kan have været svært at tage stilling til spørgsmålet.

Vi spurgte forældrene, om de ville anbefale Behandlingsskolerne til andre forældre med børn i samme situation, og her sagde 92,4% af de, der tog stilling svaret, at de gerne vil anbefale Behandlingsskolerne.