FOLKESKOLENS PRØVER

Her ses resultaterne fra afgangsprøverne i 2015 og 2016.

Karaktergennemsnit ved. 9. klasses afgangsprøve

Afgangselever 2015, bundne prøvefag

Afgangselever 2015, samtlige prøvefag

Afgangselever 2016, bundne prøvefag

Afgangselever 2016, samtlige prøvefag

Behandlingsskolerne

5,7

6,9

5,7

6,1

Københavns Kommune
(samtlige skoler)

6,5

ikke tilgængeligt

6,8

ikke tilgængeligt

Resultatet af de bundne prøvefag på Behandlingsskolerne afspejler vores store arbejde med behandling og individuelt tilrettelagt undervisning, som er forudsætninger for at vores elever kan lære. Vi er stolte af, at vores elever klarer sig så godt fagligt.

Når man sammenligner med tallene for Københavns Kommune er det vigtigt, at have for øje, at Behandlingsskolerne kun modtager kategori 2 elever, mens tallene for Københavns Kommunes indeholder gennemsnit for både almenskolen og specialskoleområdet. Elevernes udgangspunkter er altså ikke det samme, og det skal man selvfølgelig have in-mente, når man læser sammenligningen.