ELEVTRIVSEL

Her kan ses resultaterne af Behandlingsskolernes elevtrivselsmåling i 2016.

For første gang i 2016 har Behandlingsskolerne deltaget i den Nationale Elevtrivselsmåling. For at have et grundlag at sammenligne på, er der taget udgangspunkt i samme afrapporteringsform, som blev benyttet i kvalitetsrapporterne fra Københavns Kommunes skoler i 2014/15.

Bemærk at tallene fra København er fra den seneste tilgængelige kvalitetsrapport i 2014/15, mens tallene fra Behandlingsskolerne er fra 2016.

0-3 klasse

Først gives der for 0.-3. klasserne et overblik over svarende på spørgsmålet, ”Er du glad for din skole?” som oftest bruges som et overordnet mål for elevers trivsel.

Er du glad for din skole?

Nej

Ja, lidt

Ja, meget

Behandlingsskolerne

6%

35%

59%

Gennemsnit i København

2%

26%

71%

Bemærk at Behandlingsskolerne i 2016 kun havde 17 elever i 0.-3. klasse, som deltog i målingen. En enkelt elev udgør altså 6%.

4-9 klasse

Herunder ses et overblik over hvordan 4.-9. klasse har fordelt deres svar, samlet i de fire spørgsmålsgrupper Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration samt Ro og orden. Tallene er gennemsnit udregnet for alle de skoler under Behandlingsskolerne, som deltog i trivselsmålingen.

Social trivsel

1,0-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0

Behandlingsskolerne

0,8%

13,8%

42,7%

42,7%

Gennemsnit i København

1%

7%

36%

56%

Faglig trivsel

1,0-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0

Behandlingsskolerne

3,0%

16,5%

58,5%

22,0%

Gennemsnit i København

1%

10%

59%

31%

Støtte og inspiration

1,0-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0

Behandlingsskolerne

6,3%

34,7%

47,1%

11,9%

Gennemsnit i København

5%

30%

55%

11%

Ro og orden

1,0-2,0

2,1-3,0

3,1-4,0

4,1-5,0

Behandlingsskolerne

4,2%

13,1%

49,3%

33,4%

Gennemsnit i København

2%

17%

58%

23%

På de enkelte skoler er der stor fokus på elevernes trivsel. Derfor vil det videre arbejde med elevtrivselsmålingen foretages individuelt på de enkelte skoler.