AKTUELLE STILLINGER

Behandlingsskolerne søger lærer med linjefag i matematik og fysik til Dagbehandlingsskolen Chrysalis i Billund pr. 1. august 2018

Link til jobopslag | Behandlingsskolerne ApS

Vil du hjælpe børn med særlige udfordringer godt på vej, så de kan leve op til deres fulde potentiale? Og kunne du tænke dig at arbejde på en dagbehandlingsskole i et miljø med høj professionalisme, bred faglighed og gode forhold?

På grund af et stigende elevtal søger vi en lærer til vores nye dagbehandlingsskole Chrysalis, som ligger i Billund.

 

Hvad er Behandlingsskolerne

Behandlingsskolerne er en privatejet organisation, der beskæftiger sig med behandling og undervisning af børn og unge med særlige behov. Med mere end 15 års erfaring på specialområdet, er vi Danmarks største dagbehandlingsskole med 10 dagskoler, STU og døgntilbud. Vi arbejder hele tiden mod at opnå vores mission om at skabe mulighed for, at alle elever får et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv.

Du kan læse meget mere om Behandlingsskolerne på vores hjemmeside www.behandlingsskolerne.dk

 

Behandlingsskolen Chrysalis

Vi er forholdsvis nyetableret på Kærvej 124, i Billund. Du vil sammen med skoleledelsen få mulighed for at præge din arbejdsplads og elevernes hverdag på skolen. Der er p.t. indskrevet 14 elever på skolen, men vi forventer, at skolen på sigt, skal kunne rumme op til 45 elever. Eleverne fordeles i klasser med maksimalt otte elever.

Hovedparten af eleverne der er indskrevet hos os, er diagnosticeret med én eller flere psykiske lidelser, hvoraf de mest centrale er ADHD, autisme, personlighedsforstyrrelser og forskellige angstproblematikker.

På Behandlingsskolerne har vi generelt en høj normering, så du vil altid være assisteret af én eller flere kollegaer. Der er endvidere tilknyttet en fast psykolog til skolen, som er den behandlingsansvarlige ift. eleverne og som superviserer medarbejderne minimum hver anden uge. Personalegruppen består af ambitiøse ildsjæle, som sætter rummelighed og menneskeligt overskud højt, og som formår at hjælpe børnene bedst muligt. Vi har et tæt samarbejde med Billund Kommune og den lokale folkeskole, der ligger meget tæt på vores skole.

 

Dine kvalifikationer

Du er en fagligt dygtig lærer med gode pædagogiske egenskaber såsom overblik, rummelighed og et roligt temperament. Som den trygge voksne kan du skabe positive relationer, men du evner også at sætte grænser og mål og kan håndtere, når frustrerede elever af og til bliver udadreagerende. Du trives i interaktionen med eleverne og har lyst til ind imellem at deltage i aktiviteter og andre forskelligartede opgaver.

 • Du er uddannet lærer med linjefag i matematik og Natur/Teknik eller andre naturfaglige fag.
 • Har du taget kurser inden for specialundervisningsområdet, er det en fordel, men ikke et krav.
 • Du har gode generelle it-færdigheder.
 • Du har erfaring med specialundervisningsområdet – vi hører dog også gerne fra dig, hvis du er nyuddannet og har anden erfaring med vores elevgruppe.

 

Vi tilbyder

Kollektiv helbredssikring og pensionsordning hos PFA, gode muligheder for supervision og mulighed for at udvikle din faglighed sammen med andre dygtige medarbejdere. Der tilbydes ligeledes morgenmad og frokostordning da vores medarbejdere spiser med eleverne.

 

Vil du have et meningsfyldt job?

Har du spørgsmål til stillingen på Behandlingsskolerne Chrysalis er du velkommen til at kontakte Skoleleder Bettina Ziegler på tlf.: 5189 8376

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 13. juni 2018

Din ansøgning og CV sendes til: job@behandlingsskolerne.dk med emnefeltet udfyldt ”Lærer Billund

Vi glæder os til at høre fra dig.

Behandlingsskolen Chrysalis Billund søger psykolog

Link til jobopslag | Behandlingsskolerne ApS

Behandlingsskolerne er Danmarks største specialskole. Vi driver 15 forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov i form af dagbehandlingsskoler, STU samt døgn- og aktivitetstilbud.

Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv, og vi arbejder ud fra en klar filosofi: Vi giver aldrig op! For vi mener, at alle vores elever rummer potentialer for udvikling.

Behandlingsskolen Chrysalis Billund er Behandlingsskolernes nyeste skole, som er åbnet i januar 2018. Skolen har allerede nu 15 elever indskrevet, og skolen vokser fortsat. Chrysalis Billund er en skole for elever med psykiatriske diagnoser, der har brug for et skole- og behandlingstilbud. Eleverne har primært vanskeligheder inden for ADHD- og adfærdsforstyrrelser samt autismespektrumforstyrrelser. Dog har mange af eleverne også andre psykiske eller komorbide udfordringer. Vores overordnede behandlingsmæssige profil tager udgangspunkt i den kognitive miljøterapi. Vores mål er at styrke elevernes faglige kompetencer, men i ligeså høj grad at give dem redskaber og tro på et godt børneliv, på lige fod med alle andre.

Som psykolog på Chrysalis Billund kommer du til at indgå i et tæt samarbejde med skolelederen. Du kommer til at blive primær behandlingsansvarlig for skolens elever. Her yder du både individuel psykoterapi med den enkelte elev samt supervision af personalet, der arbejder sammen om elevens udvikling. Psykologen er tovholdere på elevernes behandling, og heri ligger der også et vigtigt samarbejde med elevernes hjem. Psykologen er en synlig del af elevernes og personalets hverdag og deltager som en naturlig medspiller. Psykologen står for at udarbejde behandlingsplaner på de enkelte elever.

Vi søger en psykolog, der:

 • er autoriseret og gerne specialistuddannet.
 • har interesse for og gerne erfaring med arbejdet med børn og unge med psykiske udfordringer og familiemæssige problemstillinger.
 • har flair for og gerne erfaring med terapeutiske samtaler med børn og unge.
 • vægter det tværfaglige samarbejde højt.
 • har lyst til aktivt at arbejde med børnene og personalet i praksisfeltet.
 • er tydelig og systematisk i sin kommunikation og har erfaring i rollen som mødeleder.
 • er i stand til at komme med forslag til interventioner i forhold til praksisfeltet, selvom problemstillingerne er komplekse.

Vi tilbyder et arbejde, hvor du kommer helt tæt på barnets og personalets hverdag, og hvor du som psykolog er med til at sætte dit præg på udviklingen af en forholdsvis ny skole. Gennem det tværfaglige samarbejde med skolens personale og Behandlingsskolernes øvrige psykologer, får du mulighed for at udvikle dig i arbejdet med børn med komplekse psykiske udfordringer, kliniske terapi med børn og unge, supervision samt den pædagogiske psykologi i praksis.

Som psykolog i en innovativ organisation som Behandlingsskolerne har du mulighed for at udvikle og dygtiggøre dig inden for en række psykologiske kerneopgaver. Du bliver en del af Behandlingsskolernes psykologgruppe, der aktuelt består af over 35 psykologer og deltager i behandlerkonferencer, psykologmøder m.m.

Stillingen er til besættelse 1. august 2018. Den første måned vil du arbejde tæt sammen med skolens nuværende psykolog, der efterfølgende vender tilbage til andre opgaver på Behandlingsskolerne.

Ansøgningsfrist: fredag d. 1. juni 2018.

Send din til: job@behandlingsskolerne.dk. med emnefeltet udfyldt ”Psykolog Billund”.

Vi forventer at afholde samtaler i juni måned.

Er du blevet nysgerrig og ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte behandlingschef Tine Vastring – tlf.: 27 11 04 96, mail.: tinev@behandlingsskolerne.dk.